Soovitused spordiklubidele kriisiolukorraks

TSNA soovitused spordiklubidele kriisiolukorraks:

 1. hoidke lastevanematega ja lastega kontakti järjepidevalt juhendades lapsi distantsilt
 2. arvestades, et treeninguid tavapärases formaadis hetkel ei toimu, saali üüre enamustel juhtudel ei tasuta ja tõenäoliselt on veel kokkuhoiu kohti, palume alandada klubidel lapsevanematelt küsitavat omaosalustasu. Juba praegu on paljud lastevanemad keerulises olukorras kas töö kaotuse või palkade vähendamise tõttu. Arvestades, et Tallinna linn on jätkanud klubidele sporditegevuse toetuse maksmist täismahus, eeldame, et klubid leiavad võimaluse teha omaosalustasude osas eriolukorra ajal soodustust vähemalt 50%. Võimalusel võiks soodustus ka suuremgi olla.
 3. hoidke kontakti kohaliku omavalitsuse ja riigiga, et jätkuksid toetuste maksmised (sporditegevuse toetus ja treenerite tööjõukulu toetus), mille eelduseks on, et treeninguid korraldatakse distantsilt ja selle kohta edastaks infot nii KOVile kui riigile.
 4. uurige Töötukassa abimeedet töötasude hüvitamiseks eriolukorras. On võimalik, et ka spordiklubid saavad seda taotleda oma treeneritele, kellega on sõlmitud töölepingud, kuid sellekohast infot saate Töötukassa kodulehelt https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis või Töötukassaga otse suheldes.
 5. rääkige läbi oma spordisaalide üürileandjatega, kas oleks võimalik peatada/lõpetada rendilepingud eriolukorra ajal. Ka Tallinna linn töötas välja oma toetusmeetmed, mille kohta saate esialgu lugeda Tallinna veebilehelt https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Tallinn-tuli-valja-toetusmeetmetega-ettevotjatele?filter_otsing_uudis_rubriik_id=35. Sellest kirjutame teile aga eraldi täpsemalt mõne aja pärast.
 6. mitmed spordialaliidud on korraldamas treeneritele koolitusi ning amet innustab kõiki treenereid kasutama seda võimalust täiendamaks oma oskusi ja teadmisi – see on hea võimalus õppida kodus!

Soovitused/ideed/parimad praktikad treeningute korraldamiseks kaugjuhendamise teel:

Kaugjuhendamise vormis töötamine on väljakutseks kõigile. Nii treeneritele, kui ka noortele. Treeningkvaliteedi tagamine eeldab süsteemset ja jätkuvat tegevust. Kaugjuhendamine ei tähenda ainult treeningplaanide edastamist!

Treener peaks:

 • koostama ja edastama igale lapsele jõukohase treeningkava
 • omama ülevaadet, kuidas planeeritud tegevuse täitmine õnnestus (rakendama treeningpäeviku täitmise nõuet või koguma infot muul viisil)
 • olema õpilastele toeks, innustama neid treeningkavasid täitma, andma tagasisidet jne. Tegema maksimaalse, et noorte treeningharjumus ei kaoks. 

Treener võiks:

 • kasutada kaasaegseid digilahendusi treeningtegevuse korraldamiseks (video juhendamine, treeningtarkvara kasutamine – nt Sportlyzer jpm)
 • kaasata ka lapsevanemaid ja kasutama nende tuge, et lapsed liikumas hoida
 • jagada oma kogemusi treeningtegevuse korraldamisel läbi sotsiaalmeedia, klubi kodulehe jne
 • tagada treeningute mängulisuse
 • korraldada treeninggruppidele erinevaid sportlikke väljakutseid ja võistlusi
 • lisaks sportlikule arendada ka sportlaste erialaseid ja toitumisalaseid teadmisi (nt läbi viktoriinide Kahoot!, lugemissoovituste andmise jm)
 • Klubide poolt kasutatavate digivõimaluste ülevaade:
  • Tööriist klubile ja treenerile treeningute planeerimiseks, tegevuste ülevaade, haldamine - nt Sportlyzer
  • Multifunktsionaalsed sotsiaalmeedia suhtluskeskkonnad treeninggruppide sisese suhtluse ja infovahetuse korraldamiseks - Facebook, Instagram, Messenger, Google, Moodle jne
  • LIVE ülekannetena treeningute korraldamine: Zoom.us, Skype, Whatsapp, Viber, NetFit, Youtube, Facebook ja Instagram live
  • Treeningute kohta tagasiside kogumiseks - Endomondo, Polari ja Garmini jt sarnased rakendused
  • Telefoni teel otsesuhtluse korral internetipõhiste teenuste kasutamine - Whatsapp, Viber

 

Viimati muudetud: 07.04.2020