Spordiprojektide iseteeninduskeskkond

MITTETULUNDUSTEGEVUSE TOETUSE TAOTLUSE ESITAMINE

    http://www.tallinn.ee/est/mittetulundus

 

Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

 

Spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuste taotluste esitamise tähtajad:

Rahvusvaheliste spordiprojektide toetuste taotlused esitatakse 1. detsembriks järgneva aasta kohta.
Komisjon toimub jaanuarikuu jooksul.

Massi- seeria- ja tervisespordi projektide toetuste taotlused esitatakse 15. jaanuariks jooksva aasta kohta.
Komisjon toimub veebruarikuu jooksul.

Tallinna meistrivõistluste läbiviimiseks võtab amet taotluseid vastu kaks korda aastas: 15. detsembriks järgmise aasta I poolaasta võistluste korraldamiseks ja 15. juuniks jooksva aasta II poolaasta võistluste korraldamiseks.
Komisjonid toimuvad vastavalt jaanuaris ja juulis.

Igakuised spordivaldkonna projektide taotluseid esitatakse paariskuu viimaseks tööpäevaks 28.02, 30.04, 30.06, 31.08, 31.10 ja 31.12
Komisjon toimub iga paaritu kuu esimesel täistöönädalal.

 

Mittetulundustegevuse jagatud toetused http://mittetulundustoetused.tallinn.ee

 

Rohkem infot ameti kodulehelt Spordi toetamine

Viimati muudetud: 24.09.2018