Sporditegevuse korraldamine alates 26. augustist

COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks on Vabariigi Valitsuse võtnud vastu korralduse, mille kohaselt on alates 26. augustist 2021 sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste (edaspidi ka tegevus) lubatud ainult kontrollitud tegevusena (välja arvatud erivajadustega isikute tegevused ja riigi sõjalise kaitse või siseturvalisusega seotud tegevused).

LOE KULTUURIMINISTEERIUMI POOLT KOOSTATUD TÄPSEMAID JUHISEID SIIT

Ajakohane kultuuri- ja spordivaldkonna piirangute info: 
https://kul.ee/uudised/juhendid-ja-suunised-koroonaolukord-ja-kultuurivaldkond

Viimati muudetud: 30.08.2021