Tallinna parimate noorsportlaste tunnustamine

Spordigala 2019 Sildaru.jpg

Lugupeetud spordiorganisatsioonide juhid!

Tallinn tunnustab ka tänavu oma parimaid noorsportlaseid, tunnustusüritus toimub 20. veebruaril 2020 Tallinna Raekojas.

Traditsiooniliselt tunnustab ja premeerib Tallinn linn oma parimaid noorsportlaseid ning ühte sportmängude võistkonda ja nende treenereid. Parima noorsportlase toetuse määramisel võetakse tulemuslikkuse hindamisel aluseks vastaval alal või kategoorias osalejate arv ja toetust taotleva sportlase saavutatud koht. Samuti arvestab komisjon ala tuntust ja populaarsust nii rahvusvahelisel kui Eesti tasandil, vastaval võistlusel osalenud riikide arvu, ala kuulumist olümpiamängude kavva ja/või kuulumist Tallinna eelisarendatavate spordialade nimistusse. Toetuse määramisel võtab komisjon aluseks taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal saavutatud sportlikud tulemused.

Palume Teil esitada Tallinna parimate 15–23-aastaste noorsportlaste kandidaate hiljemalt 17. jaanuariks 2020 e-posti aadressil: kaili.kukumagi@tallinnlv.ee

Võimalusel palun saata taotlus koos noorsportlase fotoga (soovitavalt võistlushetkest)!

Taotlus
Tähtaeg ja kriteeriumid

 

Lisainfo:

Kaili Kukumägi, 
Spordi-ja Noorsooameti
spordiosakonna juhataja
(+372) 640 4698
e-post: kaili.kukumagi@tallinnlv.ee

 

 

 

 

Viimati muudetud: 03.01.2020