Sporditegevuse toetamine

Sporditegevuse toetus on ette nähtud spordiklubidele ja -koolidele 7-19-aastaste Tallinna noorte ja puuetega harrastajate ning püsiva töövõimetusega (vähemalt 40%) inimeste sporditegevuse korraldamiseks.

Toetuse saamise põhitingimused:
1. Spordiorganisatsiooni harrastajate arv on vähemalt 25 (kinnitatud Tallinna harrastajat), välja arvatud puuetega laste, noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste treeningrühmadel
2. Harrastaja on rahvastikuregistri andmetel Tallinna elanik
3. Harrastaja on spordiklubi või -kooli nimekirjas
4. Teovõimelise harrastaja või harrastaja seadusliku esindaja sooviavaldus (elektrooniline märge või avaldus) ühe spordiklubi või -kooli kasuks (elektroonilise kinnituse saab teha läbi Tallinna e-teeninduse portaali, täpsemate juhiste saamiseks vaadake menetluse käiku)
5. Harrastajate treeningrühmaga tegeleb vähemalt 4. (EKR) kvalifikatsioonitasemega treener

 • Täida sporditegevuse toetuse taotluse vorm ning harrastajate ja treenerite nimekiri.

  Isikutuvastus

  Teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja (üldjuhul lapsevanem) määrab elektrooniliselt või avaldusega, millisele spordiklubile või -koolile Tallinna linna eelarvest antav sporditegevuse toetus eraldatakse. Kinnituse saab teha ainult ühe spordiklubi või -kooli kasuks.
  MÄÄRA ENDA VÕI OMA LAPSE SPORDIKLUBI SIIN

  Kuhu avaldus esitada

  Saada vormikohane taotlus koos nõutud lisadega digiallkirjastatult aadressile sportnoorsoo@tallinnlv.ee hiljemalt 1. novembriks.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Taotlus registreeritakse dokumendihaldussüsteemis.

  Tulemus

  1. Ameti juhataja otsustab komisjoni otsuse alusel toetuse andmise või mitteandmise.
  2. Taotlejaga sõlmitakse Tallinn linna eelarvest sporditegevuse toetuse eraldamise leping või mittetoetamisel tagastatakse esitatud materjalid.
  3. Aruanne esitatakse hiljemalt 15. jaanuariks pärast toetusperioodi lõppu. Juhul kui toetuse saajaga lõpetatakse leping ennetähtaegselt, on toetuse saaja kohustatud esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta ametiasutusele hiljemalt 1 kuu jooksul peale lepingu lõppemist.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.

  Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

  • E

   (8:15 - 18:00)

  • T

   (8:15 - 17:00)

  • K

   (8:15 - 17:00)

  • N

   (8:15 - 17:00)

  • R

   (8:15 - 16:00)

 • 1. Täida sporditegevuse toetuse taotluse vorm ning harrastajate ja treenerite nimekiri.
  2. Tule kohale Tallinna Spordi- ja Noorsooametisse aadressil Juhkentali tn 12 (sissepääs Staadioni ja Herne tänava nurgal).

  Isikutuvastus

  Teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja (üldjuhul lapsevanem) määrab elektrooniliselt või avaldusega, millisele spordiklubile või -koolile Tallinna linna eelarvest antav sporditegevuse toetus eraldatakse. Kinnituse peab tegema ka juhul kui harrastaja on lisatud ainult ühe spordiklubi või -kooli nimekirja.
  MÄÄRA ENDA VÕI OMA LAPSE SPORDIKLUBI SIIN

  Kuhu avaldus esitada

  Esita järgmise aasta kohta allkirjastatud taotlus koos nõutud lisadega ametnikule hiljemalt 1. novembriks.

  Tulemus

  1. Ameti juhataja otsustab komisjoni otsuse alusel toetuse andmise või mitteandmise.
  2. Taotlejaga sõlmitakse Tallinn linna eelarvest sporditegevuse toetuse eraldamise leping või mittetoetamisel tagastatakse esitatud materjalid.
  3. Aruanne esitatakse hiljemalt 15. jaanuariks pärast toetusperioodi lõppu. Juhul kui toetuse saajaga lõpetatakse leping ennetähtaegselt, on toetuse saaja kohustatud esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta ametiasutusele hiljemalt 1 kuu jooksul peale lepingu lõppemist.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

  Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

  • E

   (8:15 - 18:00)

  • T

   (8:15 - 17:00)

  • K

   (8:15 - 17:00)

  • N

   (8:15 - 17:00)

  • R

   (8:15 - 16:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad