Sporditegevuse toetamine

Sporditegevuse toetus on ette nähtud spordiklubidele ja -koolidele 7-19-aastaste Tallinna noorte ja puuetega harrastajate ning püsiva töövõimetusega (vähemalt 40%) inimeste sporditegevuse korraldamiseks.

Toetuse saamise põhitingimused:
1. Spordiorganisatsiooni harrastajate arv on vähemalt 25 (kinnitatud Tallinna harrastajat), välja arvatud puuetega laste, noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste treeningrühmadel
2. Harrastaja on rahvastikuregistri andmetel Tallinna elanik
3. Harrastaja on spordiklubi või -kooli nimekirjas
4. Teovõimelise harrastaja või harrastaja seadusliku esindaja sooviavaldus (elektrooniline märge või avaldus) ühe spordiklubi või -kooli kasuks (elektroonilise kinnituse saab teha läbi Tallinna e-teeninduse portaali). Spordiklubi kinnitus tuleb teha iga järgneva aasta kohta ajavahemikul 1. oktoober - 1. detsember. Spordiklubi vahetamisel tuleb teha uus kinnitus jooksvalt ning lahkumisel tuleb kinnitus tühistada. Kinnituse saab teha ainult ühe spordiklubi või -kooli kasuks. Kui harrastaja ei ole spordiklubi nimekirjas (näiteks laps on vahetanud spordiklubi), tuleb pöörduda spordiklubi poole
5. Harrastajate treeningrühmaga tegeleb vähemalt 4. (EKR) kvalifikatsioonitasemega treener

 • Täida sporditegevuse toetuse taotluse vorm ning harrastajate ja treenerite nimekiri.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita vormikohane taotlus koos nõutud lisadega infosüsteemis PAI või saada digiallkirjastatud taotlus koos lisadega aadressile kultuursport@tallinnlv.ee hiljemalt 1. novembriks.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Taotlus registreeritakse dokumendihaldussüsteemis.

  Tulemus

  1. Ameti juhataja otsustab toetuse andmise või mitteandmise.
  2. Taotlejale makstakse toetust sporditegevuse toetamise korra alusel või mittetoetamisel tagastatakse esitatud materjalid.
  3. Aruanne esitatakse hiljemalt 15. jaanuariks pärast toetusperioodi lõppu. Juhul kui toetuse maksmine lõpetatakse ennetähtaegselt, on toetuse saaja kohustatud esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta ametiasutusele hiljemalt 1 kuu jooksul peale lepingu lõppemist.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.

  Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet

  • Aadress:

   Juhkentali tn 12

  • Telefon:

   6404586

  • E-post:

   janek.kyppar@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Koroonaviirusest tingitud piirangute ajal on TKSA kontor suletud, ametnikega on võimalik suhelda e-kirja ja telefoni teel.

  • E

   (08:15 - 18:00)

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • K

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • R

   (08:15 - 17:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad