Treeningute ja võistluste korraldamine alates 11. märtsist

Vabariigi Valitsus kehtestas 9.märtsil 2021 uued, rangemad piirangud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks. Käsitletud piirangud jõustuvad 11.03 ja kehtivad kuni 11.04, kui valitsus ei otsusta neid vahepeal pikendada. 

Sporditreeningud välis- ja sisetingimustes on reguleeritud järgmiselt:

1) välitingimustes on lubatud treenimine, kui on tagatud, et tegevuses ei osale rohkem kui kaks inimest, sh juhendaja ning teiste isikutega hoitakse vähemalt kahemeetrist vahemaad.

2) sisetingimustes ei ole treenimine lubatud.

3) Kõik, kellel on siseruumides lubatud treenida, peavad siseruumides kandma maski, v.a sporditegevuse ajal. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

4) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Alapunktides 1 ja 2 nimetatud tingimusi ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlastele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele, täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele, mis on vajalik kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks, ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele.

LOE KULTUURIMINISTEERIUMI POOLT KOOSTATUD TÄPSEMAID JUHISEID sporditreeningute korraldajatele SIIT ja võistluste korraldajatele SIIT.

Korralduse nr 282 terviktekst on kättesaadav siit.
Korralduse nr 282 muudatuse terviktekst ja seletuskiri on kättesaadav siit.

Viimati muudetud: 10.03.2021