21.02.2019

Sel nädalal tutvustati Tallinna noortekeskuste uusi teenuseid

Teisipäeval, 19. veebruaril toimus Nõmme vaba aja keskuses Tallinna noortekeskuste uute noorsootöö teenuste tutvustus. Uued teenused valmisid 2018. aastal ning need töötati välja teenusedisaini põhimõtetest lähtudes.

Tallinna noortekeskused osalesid 2018. aastal kohalike omavalitsuste koostöögruppide Tallinna tegevussuuna programmi tegevustes, mille üheks osaks oli teenuste analüüs ja uute väljatöötamine. Iga noortekeskus arendas aasta jooksul välja ühe uue teenuse, mis tugines oma piirkonna noorte vajadustele.

Põhja-Tallinna noortekeskuses avati keskuse avatud poolel fotograafiategevuste suund, millega noored saavad vabalt liituda. Fototöötubasid viiakse keskuses läbi regulaarselt ning lisaks saab huvi korral fototehnikat ka oma hobiga tegelemiseks noortekeskusest laenutada.

Haabersti noortekeskuses loodi multimeedia teenus „Veebimull“, kus juhendatakse noori koostama blogipostitusi, looma sotsiaalmeediasse sisu ning kasutama foto- ja videotehnikat. Noored on teenuse raames kaasatud noortekeskuse tegevuste korraldamisse ja nende kajastamisse. Käivitatud teenuse tulemusel valmib peagi noorte poolt hallatav blogi- ja videokeskkond, mille turvalisuse eest jäävad vastutama noorsootöötajad.

Valdeku noortekeskus töötas välja seksuaalhariduslike tundide programmi, mida hakatakse läbi viima Valdeku noortekeskuses ja mis on suunatud Nõmme koolide 7. klasside õpilastele.

Pääsküla noortekeskus laiendas keskuse teisel korrusel oma avatud noorteruumi võimalusi, kuhu vanematele noortele loodi uued tingimused vaba aja sisustamiseks, vastavalt nende endi soovidest ja vajadustest lähtudes. Selleks soetati noortekeskusesse erinevaid vaba aja veetmise vahendeid, näiteks, nagu mängukonsool ja esitlustehnika jne, lisaks sai uuendatud ja kaasajastatud avatud ruumide sisustust. Uued ruumid avatakse noortele koolivaheajal, 25. veebruaril.

Kristiine noortekeskuses on nüüdsest virtuaalreaalsuse seade, mis on noortele vabalt kasutamiseks. Lisaks saavad foto- ja videohuvilised noored noortekeskuses oma huvialaga ka juhendatult tegeleda.

Mähe ja Kose vaba aja keskused alustasid noortele robootika algtõdede õpetamist. Noored saavad keskuses avatud poolel ehitada roboteid ning õppida lisaks programmeerimise aluseid, et anda enda ehitatud robotitele erinevaid käsklusi.

Kesklinna noortekeskus töötas välja noorelt noorele õppimist võimaldava töömeetodi, mille raames valmistasid noored ette külastajatele mõeldud uusi ja põnevaid tegevusi. Nii koostati erinevaid teemasid käsitlevad tegevuskaardid, mida saab keskuses kohapeal igaüks kasutada ning nende abil uusi teadmisi omandada. Hetkel on välja töötatud tegevuskaardid igapäevaoskuste, meisterdamise ja toiduvalmistamise teemadel.

Lasnamäe noortekeskus lõi uue teenusena tegevusprogrammi „Level up“, mille raames saavad noored õppida oma nutiseadmeid targalt kasutama. Selleks jagatakse teadmisi internetiohutusest ja ka sellest, kuidas luua sotsiaalmeediasse sisu, kuidas teha nutiseadmega fotosid ja neid töödelda. Telefonides mängimise alternatiivina võimaldatakse noortel luua oma lemmikmängude tegelaskujusid, kasutades selleks motoriseeritud legosid.


Lisainfot Tallinna noortekeskuste kohta leiab Tallinna noorteinfo lehelt.


Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Uudise rubriigid: