Tähtajad ja kriteeriumid

SPORDIVALDKONNA MITTETULUNDUSTEGEVUSE TOETUSTE MÄÄRAMISE TÄIENDAVAD KRITEERIUMID 

1. Prioriteedid ja tähtajad

1.1 Projektitoetused

Rahvusvahelised spordiprojektid, mille alla kuuluvad tiitlivõistlused (maailmameistrivõistlused, euroopa meistrivõistlused) ja rahvusvahelise alaliidu egiidi all toimuvad kõrgetasemelised spordiüritused (maailmakarika etapid, Grand Prix´d jms) ning pealinna traditsioonilised rahvusvahelised spordivõistlused, kust võtavad osa vähemalt kolme riigi sportlased ja/või võistkonnad. Toetatakse Tallinnas (erandjuhul Harjumaal) rahvusvaheliste ja kõrgetasemeliste spordivõistluste korraldamist, mis tutvustavad pealinna, elavdavad ettevõtlust ja on hea väljund kohalikele sportlastele.

Rahvusvaheliste spordiprojektide toetuste taotlused esitatakse 1. detsembriks järgneva aasta kohta, komisjon toimub jaanuaris. Täiendav taotluste vastuvõtt jooksva aasta 15. juuniks (eelarveliste vahendite olemasolu korral), komisjon toimub juulis.

TAOTLEMINE

Liikumisharrastuse sari „Tallinn liigub”, mis tutvustab terviseliikumist ja tervislikku eluviisi. Eelistatud on suure osalejate arvuga, mitmekülgsed ja/või vähemalt neljast etapist koosnevad üritused. Projekti üritused toimuvad Tallinnas (erandjuhul Harjumaal) ning on suunatud eelkõige noortele ja pealinna elanikele.

Massi- seeria- ja tervisespordi projektide toetuste taotlused esitatakse 15. jaanuariks jooksva aasta kohta. Komisjon toimub veebruaris.

TAOTLEMINE

Tallinna meistrivõistlused - toetatakse Tallinna meistrivõistluste korraldamist üks kord aastas spordialadel, mis kuuluvad Tallinna eelisarendavate spordialade nimekirja. Tallinna meistrivõistluste puhul toetatakse neid projekte, mis toimuvad Tallinnas (erandjuhul Harjumaal, kui Tallinnas puudub vastava ala spordirajatis), ning eelistatud on noortele suunatud võistlused.

Tallinnas eelisarendatavad spordialad on (kokku 20 spordiala):
-  alates U-10 vanuseklassist toetatakse uisutamise, ujumise, võimlemise ja võistlustantsu Tallinna meistrivõistluste korraldamist;
-  alates U-14 vanuseklassist toetatakse korvpalli, käsipalli, võrkpalli, jalgpalli, jäähoki, jalgrattaspordi, judo, karate, kergejõustiku, maadluse, purjetamise, sulgpalli, suusatamise, taekwondo, tennise ja vehklemise Tallinna meistrivõistluste korraldamist;
-  teistel spordialadel võib korraldada „Tallinn Open“ võistluseid, kuid projektid tuleb esitada kohalike spordiprojektide taotlusvoorudesse.

Toetuse määramisel arvestatakse:
-  meistrivõistluse korraldamist aktsepteeritakse Tallinna eelisarendavate spordialade nimekirja kuuluvatel spordialadel;
-  meistrivõistlus peab olema kantud alaliidu kalendrisse;
-  meistrivõistluse korraldaja on spordiklubi või -kool;
-  meistrivõistluse puhul sportmängudes toetatakse finaalturniiri (1–2 päeva) korraldamist, mitte kogu meistrivõistluste sarja (v.a kuni 19-aastaste harrastajate meistrivõistlused).

Taotlused esitatakse järgneva aasta esimeses pooles korraldatavate meistrivõistluste kohta eelneva aasta 15. detsembriks,  jooksva aasta teises pooles korraldatavate meistrivõistluste kohta 15. juuniks.

Komisjonid toimuvad vastavalt jaanuaris ja juulis.

TAOTLEMINE

Kohalikud spordivaldkonna projektid (kohalikud turniirid jm spordivõistlused). Toetatakse aasta ringi toimuvaid kohalikke turniire ja võistlusi, mis pakuvad spordiklubidele ja eri alade harrastajatele kasulikke võistluskogemusi. Toetatakse neid projekte, mis toimuvad Tallinnas ja milles osalevad vähemalt kolme eri spordiklubi liikmed ja/või võistkonnad. 

Taotlused esitatakse  31. detsembriks, 31. märtsiks, 30. juuniks ja 30. septembriks. Komisjon vaatab taotlused läbi jaanuaris, aprillis, juulis ja oktoobris.

TAOTLEMINE 

1.2 Tegevustoetused

Tallinna esindusvõistkonnad – toetatakse Tallinna esindusvõistkondasid sportmängudes. Toetust antakse Tallinna sportmängude võistkondadele, kes on edukalt osalenud täiskasvanute Eesti meistriliigas ja rahvusvahelistes liigades ning kelle kodusaal asub Tallinnas.

Tallinna esindusmeeskondade taotlused esitatakse 15. jaanuariks jooksva aasta kohta. Komisjon toimub veebruaris.

TAOTLEMINE 

Tallinna saavutussportlased – toetatakse tallinlastest saavutussportlaste (täiskasvanud) osalemist rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (sh osalemist Euroopa ja maailmameistrivõistlustel) nii individuaalalade kui ka sportmängudes (koondised). Toetust saab taotleda spordialaliit. Toetust ei eraldata EOK olümpiaettevalmistustoetuse A-taseme ja B-taseme sportlastele.

Tallinna saavutussportlaste taotlused esitatakse 15. jaanuariks jooksva aasta kohta, komisjon toimub veebruaris. Täiendav taotluste vastuvõtt jooksva aasta 15. juuniks (eelarveliste vahendite olemasolu korral), komisjon toimub juulis. 

TAOTLEMINE 

2. Lisatingimused

Projekti ja tegevustoetuse kulud, mille tegemiseks toetust ei anta:

 • Eesti karikavõistluse või meistrivõistluse korraldamise kulud;
 • rahvusvahelisel võistlusel osalemise kulud (v.a tegevustoetused);
 • laagri korraldamise kulud;
 • koolituse tegemise kulud;
 • toitlustusega seotud kulud;
 • majutusega seotud kulud (v.a tegevustoetused);
 • transpordiga seotud kulud (v.a tegevustoetused);
 • reklaami- ja meediakulud;
 • auhindade ja meenetega seotud kulud;
 • meelelahutusprogrammiga seotud kulud.

Rahuldamata jäetakse taotlus, mis on esitatud:

 • pärast taotletava toetuse tegevuste toimumist või pärast taotluse esitamise tähtaja möödumist;
 • taotleja poolt, kes on esitanud valeandmeid;
 • taotleja poolt, kellel esineb aruande võlgnevusi;
 • taotleja poolt, kellel esineb võlgnevusi linna asutuste ees;
 • taotleja poolt, kellel esineb võlgnevusi Maksu- ja Tolliameti ees.
Viimati muudetud: 15.06.2020