Tähtajad ja kriteeriumid

SPORDIVALDKONNA MITTETULUNDUSTEGEVUSE TOETUSTE MÄÄRAMISE TÄIENDAVAD KRITEERIUMID 

1. Prioriteedid ja tähtajad

Rahvusvahelised spordiprojektid, mille alla kuuluvad tiitlivõistlused (maailmameistrivõistlused, euroopa meistrivõistlused) ja rahvusvahelise alaliidu egiidi all toimuvad kõrgetasemelised spordiüritused (maailmakarika etapid, Grand Prix´d jms) ning pealinna traditsioonilised rahvusvahelised spordivõistlused, kust võtavad osa vähemalt kolme riigi sportlased ja/või võistkonnad. Propageeritakse Tallinnas (erandjuhul Harjumaal) rahvusvaheliste ja kõrgetasemeliste spordivõistluste korraldamist, mis tutvustavad pealinna, elavdavad ettevõtlust ja on hea väljund kohalikele sportlastele.

Rahvusvaheliste spordiprojektide toetuste taotlused esitatakse 1. detsembriks järgneva aasta kohta, komisjon toimub jaanuarikuu jooksul. Täiendav taotluste vastuvõtt jooksva aasta 15. juuniks (eelarveliste vahendite olemasolu korral), komisjon toimub juulikuu jooksul. 

TAOTLEMINE

Massi-, sari- ja tervisespordiürituste sari „Tallinn liigub”, mis tutvustab terviseliikumist ja tervislikku eluviisi. Eelistatud on suure osalejate arvuga, mitmekülgsed ja/või vähemalt neljast etapist koosnevad üritused. Projekti üritused toimuvad Tallinnas (erandjuhul Harjumaal) ning on suunatud eelkõige noortele ja pealinna elanikele.

Massi- seeria- ja tervisespordi projektide toetuste taotlused esitatakse 15. jaanuariks jooksva aasta kohta. Komisjon toimub veebruarikuu jooksul.

TAOTLEMINE

Tallinna meistrivõistlused - toetatakse Tallinna meistrivõistluste korraldamist üks kord aastas spordialadel, mida tunnustab Eesti Olümpiakomitee. Meistrivõistlustel saavad osaleda noored, juuniorid ja täiskasvanud. Tallinna meistrivõistluste puhul toetatakse neid projekte, mis toimuvad Tallinnas (erandjuhul Harjumaal, kui Tallinnas puudub vastava ala spordirajatis), ning eelistatud on noortele suunatud võistlused.

Toetuse määramise lisatingimused:

-  meistrivõistluse korraldamist aktsepteeritakse olümpiaaladel;

-  meistrivõistlus peab olema kantud alaliidu kalendrisse;

-  meistrivõistluse korraldaja on spordiklubi või -kool (edaspidi korraldaja);

-  meistrivõistluse puhul sportmängudes toetatakse finaalturniiri (1–2 päeva) korraldamist, mitte kogu meistrivõistluste sarja (v.a kuni 19-aastaste harrastajate meistrivõistlused);

-  korraldaja kohustub võimaldama osaleda meistrivõistlusel kõikidel Tallinnas asjaomast spordiala harrastavatel sportlastel, spordiklubidel ja -koolidel; teavitama asjaomase spordiala klubi meistrivõistluse toimumisest vähemalt üks kuu ette.

* järgneva aasta esimeses pooles korraldatavate meistrivõistluste kohta eelneva aasta 15. detsembriks

* jooksva aasta teises pooles korraldatavate meistrivõistluste kohta 15. juuniks

Komisjonid toimuvad vastavalt jaanuaris ja juulis.

TAOTLEMINE

Kohalikud spordivaldkonna projektid (kohalikud turniirid jm spordivõistlused). Toetatakse aasta ringi toimuvaid kohalikke turniire ja võistlusi, mis pakuvad spordiklubidele ja eri alade harrastajatele kasulikke võistluskogemusi. Toetatakse neid projekte, mis toimuvad Tallinnas ja milles osalevad vähemalt kolme eri spordiklubi liikmed ja/või võistkonnad. 

Taotlused esitatakse  31. detsembriks, 31. märtsiks, 30. juuniks ja 30. septembriks. Komisjon vaatab taotlused läbi järgmise kuu esimesel täistöönädalal (v.a jaanuaris).

TAOTLEMINE 

Tallinna esindusmeeskonnad – toetatakse Tallinna esindusmeeskondasid sportmängudes. Toetust antakse sportmängude võistkondadele, kes on edukalt osalenud täiskasvanute Eesti meistriliigas ja rahvusvahelistes liigades ning kelle kodusaal asub Tallinnas.

Tallinna esindusmeeskondade taotlused esitatakse 15. jaanuariks jooksva aasta kohta. Komisjon toimub veebruarikuu jooksul.

TAOTLEMINE 

Tallinna saavutussportlased – toetatakse tallinlastest saavutussportlaste (täiskasvanud) osalemist rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (sh osalemist Euroopa ja maailmameistrivõistlustel) nii individuaalalade kui ka sportmängudes (koondised). Toetust saab taotleda spordialaliit. Toetust ei eraldata EOK olümpiaettevalmistustoetuse A-taseme ja B-taseme sportlastele.

Tallinna saavutussportlaste taotlused esitatakse 15. jaanuariks jooksva aasta kohta, komisjon toimub veebruarikuu jooksul. Täiendav taotluste vastuvõtt jooksva aasta 15. juuniks (eelarveliste vahendite olemasolu korral), komisjon toimub juulikuu jooksul. 

TAOTLEMINE 

2. Lisatingimused

Ei toetata mittetulundustegevuse toetuse taotlusi, mis on esitatud:

 • Eesti karika- ja meistrivõistluste korraldamiseks;
 • Tallinna meistrivõistluste korraldamiseks seenioritele;
 • osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel (va Tallinna esindusmeeskonnad ja saavutussportlased);
 • inventari soetamiseks;
 • laagrite korraldamiseks;
 • koolituste läbiviimiseks;
 • toitlustusega seotud kulude katteks;
 • majutusega seotud kulude katteks (va Tallinna esindusmeeskonnad ja saavutussportlased);
 • transpordiga seotud kulude katteks (va Tallinna esindusmeeskonnad ja saavutussportlased);
 • auhindade ja meenetega seotud kulude katteks;
 • reklaami- ja meediakulude katteks; 
 • meelelahutusprogrammiga seotud kulude katteks;
 • tegevuse toimumise järgselt või mittetähtaegselt;
 • taotleja poolt, kes on esitanud valeandmeid;
 • taotleja poolt, kellel esineb aruande võlgnevusi;
 • taotleja poolt, kellel esineb võlgnevusi linna asutuste ees;
 • taotleja poolt, kellel esineb võlgnevusi Maksu- ja Tolliameti ees.
Viimati muudetud: 10.06.2019