19.07.2017

Tallinna elanikud soovivad jalgrattateede võrgustiku arendamist

Tallinna elanike suurim ootus linnakeskkonna ja linnaelanike elu-olu parendamisel on jalgrattateede võrgustiku väljaehitamine, selgub linnavalitsuse tellimusel läbiviidud küsitlusest. Jalgrattateede võrgustiku arendamist nimetas esimesena 30 protsenti vastanutest ning kolme peamise ootuse seas kokku 48 protsenti vastanutest.