Arengustrateegia

Arengustrateegia "Tallinn 2035" on avalikustatud veebirakenduses perioodil 9.10-28.10.2020, mis on arengustrateegia interaktiivne veebileht koos kaartide, illustratsioonide ja pildimaterjaliga.

Lisaks on arengustrateegia koos täiendavate dokumentidega (lähteolukorra ja kesksete arengusuundade lühianalüüs ning selgitused Tallinna arengustrateegia “Tallinn 2035“ juurde) avalikustatud siin

 
Sinu arvamust ootame meiliaadressil strateegia@tallinnlv.ee hiljemalt 28. oktoobriks 2020.
Viimati muudetud: 26.10.2020