20.12.2019

Tallinna tuleviku üle arutas korraga üle 3000 inimese

Tallinna arengukava 2021+ raames viidi läbi ankeetküsitlus, milles osales üle 3000 inimese. Selle käigus sai avaldada arvamust ja ootusi meie pealinna lähituleviku kohta, mis on üheks sisendiks arengukava kavandi ümberkirjutamisel.

Keskenduti naabruskondade, liikuvuse, linnaruumi teemadele ning arutleti ka nende võimaluste üle, mida linn vaba aja veetmiseks pakub. Suurem osa vastanutest rõhutas, et Tuleviku Tallinn peab olema roheline ja kättesaadav kõikidele linlastele. Ankeeti kutsuti täitma läbi reklaamide linnaruumis, samuti edastati ankeet vastamiseks linnaorganisatsiooni töötajatele, sealhulgas sotsiaal- ja haridusasutustele, lisaks ministeeriumide ametnikele ning suurematele eraettevõtetele (nt Tallink, SEB, Elisa, Swedbank), mis omakorda kaasasid enda töötajaid erinevatest valdkondadest.

Ankeet on nüüdseks suletud. Samuti on kõik Tallinna arengukava 2021+ töötoad selleks aastaks läbi. Praegu tegeleb linna strateegiaüksus kaasamisprotsessi tulemuste analüüsiga ning annab põhjalikumat tagasisidet järgmise aasta alguses. Lähiajal on peamine fookus arengukava kavandi ümberkirjutamisel. Uus versioon arengukavast tuleb avalikustamisele järgmisel kevadel. Volikogul on plaanis arengukava kinnitada enne suvepuhkust.

Täiendavat informatsiooni jooksvatest protsessidest saab Tallinna linna veebilehelt, Tallinna arengukava 2021+ facebook’i grupist ning meediast. Tallinna strateegiaüksusel on plaanis korraldada ka tulevikus ideekorjeid, millest saab osa võtta iga soovija. Kuid jooksvalt on võimalik oma mõtteid saata meili teel: strateegia@tallinnlv.ee või helistades linna Strateegilise planeerimise osakonnale. Arengukava kavand on endiselt leitav siin: http://arengukava-kavand.tallinn.ee/

Pilt: Darja, 8. klass

Uudise rubriigid: