Tallinna Lasteaia Südameke toiduraha

Lasteaia hoolekogu 23.01.2019a koosoleku otsusega nr 2 on kehtestatud

alates 1.02.2019a. lapse toidupäeva maksumuseks sõimerühmas 1,99 eurot ja aiarühmas 2,19 eurot

 

Vastavalt Tallinna    Linnavolikogu 04.03.2004 määruse nr 7 punktile 5 on  toitlustamise toetuse saamise õigus haridusasutustes käivatel  ja õppivatel vähekindlustatud perede lastel, kui lapse ja tema  vanema(te) või teda asendava isiku elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus.

 

Lehekülge haldab Margit Hiiet

Tel: 6561037  Margit.Hiiet@sydameke.edu.ee

Viimati muudetud: 19.02.2019