22.03.2021

Selgusid veebruari haridusjuht ja haridustegu

„Kuu haridusjuht“ ja „Kuu haridustegu“ on tunnustused, mis võimaldavad Tallinna Haridusameti töötajatel märgata ja esitada häid juhte ning silmapaistvaid haridustegusid tunnustamiseks. Loodame, et juhtide tegevused ja haridusteod inspireerivad teidki!

2021. aasta veebruari haridusjuht

Esile tõsteti:

Indrek Vijard, Nõmme Muusikakool

Vabariigi President andis tänavu Valgetähe IV klassi teenetemärgi Nõmme Muusikakooli direktorile Indrek Vijardile, kes on koorijuht, Eesti Meestelaulu Seltsi juhatuse esimees ja muusikahariduse edendaja. Ta on juhatanud poistekoore kõigil laulupidudel alates 1997.

Lisaks tunnustame:

Greta Henriksson, Merivälja Kool

Direktor on väga hea koostööpartner Tallinna Haridusametile. Võttes keerulisel ajal, lisaks oma kooli juhtimisele, veel 11-rühmalise Merivälja lasteaia, mis sügisest 8 rühmaga ehituse ajaks asenduspindadele kolitakse. Sellega toetab direktor ka haridusstrateegia elluviimist juhtimise konsortsiumi põhimõttel.

Kaarel Rundu, Tallinna Saksa Gümnaasium

Direktori eestvedamisel alustati kooli töötajate vaktsineerimist, koolijuht mõistis sündmuse olulisust ning kinnitas oma eeskujuga, et usaldab oma kolleege meditsiinis ja teaduses ning soovib panustada olukorra lahendamisse.

Pärje Ülavere, Tallinna Lasteaed Naksitrallid

Direktori pühendunud eestvedamisel käivitati ja avati 12. veebruaril Tallinna Lasteaed Naksitrallid, mis on linnas kõige kaasaegsem. Vähese aja jooksul suutis direktor värvata tegusa meeskonna, kellega ühist teekonda alustada, sisustada rühmaruumid ja huviruumid vajalike õppe- ja mänguvahenditega, koostöös luua last toetava õpikeskkonna. Naksitrallide lasteaia õppe- ja kasvatustegevust läbivaks teemaks saab väärtuskasvatus, keskkonnakasvatus ning keeleõpe. Valmidus on igati toetada HEV lapsi.

 

2021. aasta veebruari haridustegu

Esile tõsteti:

Tallinna 21. Kooli õpilasesindusele üleriigiline tunnustus

Üleriigilisel virtuaalsel tunnustussündmusel „Noorte heaks tänu“ tunnustas Haridus- ja Noorsooamet koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga parimaid noorsootöövaldkonnas tegutsejaid üheteistkümnes erinevas kategoorias. Tallinna XXI Kooli õpilasesindus sai nomineeritud kategoorias Parim Osaluskogu või Õpilasesindus. Tunnustus anti hiljem reaalselt üle õpilasesindusele.

Lisaks tunnustame:

                       

Kõiki juhte pikaaegse ja tegusa osalemise eest Tallinna linna hariduse valdkonna mittetulundustegevuse komisjoni töös (Denis Presnetsov - Tallinna Läänemere Gümnaasium, Erika Jefimova - Lasnamäe Muusikakool, Irina Antonjuk - Haabersti Vene Gümnaasium, Tiina Pall - Tallinna Kristiine Gümnaasium)

 

Kõiki koole, kelle õpilased läbisid Tallinna Haridusameti ja Eesti Võrkpalli Liidu koostöös toimunud pilootprojekti raames võrkpallikohtuniku kolmeosalise koolituse (Gustav Adolfi Gümnaasium, Merivälja Kooli, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tallinna Kopli Ametikool, Tallinna Ühisgümnaasium).

 

Keelekümblusrühmade sõbrapäeva tähistamine (Taime Lasteaed, Tallinna Lasteaed Südameke)

Keelekümblusrühmade kohtumine toimus Zoomis. Mõlema lasteaia lapsed said esitada kohtumisel oma laule ja tantse. Oli huvitav, kui ekraanilt jälgisid esinemist lapsed, kes oskasid kaasa laulda.

Kolme kooli koostöös toimunud koolituspäev "Praktiline kaasav haridus" (Kadrioru Saksa Gümnaasium, Pirita Majandusgümnaasium, Tallinna Mustamäe Gümnaasium)

22. veebruaril toimus koolituspäev Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis, kus Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ja Pirita Majandusgümnaasiumi tugispetsialistid jagasid oma koolide parimaid praktikaid tuge vajavate õpilaste toetamisel.

Koolieelsete lasteasutuste õpetajatele pakuvad tuge eesti keele kui teise keele metoodikakeskused 2021-2023 (Haridus- ja Noorteamet, Tallinna Lasteaed Delfiin, Tallinna Lasteaed Ojake, Tallinna Suur-Pae Lasteaed)

Konkursi "Koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskused 2021-2023" raames valiti piirkondlikud metoodikakeskused, kes on abiks eesti ja vene õppekeelega lasteaedadele, kus õpetatakse eesti keelest erineva kodukeelega lapsi. Õpetajatele pakutakse temaatilist nõustamist, korraldatakse koolitusi, praktilisi töötube.

Parimate kogemuste jagamine (Kadrioru Saksa Gümnaasium, Pirita Majandusgümnaasium, Tallinna Mustamäe Gümnaasium)

22. veebruaril toimus koolituspäev koolis, kus Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ja Pirita Majandusgümnaasiumi tugispetsialistid jagasid oma koolide parimaid praktikaid tuge vajavate õpilaste toetamisel.

Tallinna 32. Keskkool

  • Vabariikliku Õpilasetlejate konkursi Tallinna veebipõhise eelvooru korraldamine

Olenemata olukorrast on võimalik kooliõpilastele pakkuda väga kõrgetasemelist veebipõhist etluskonkurssi - vabariikliku õpilasetlejate konkursi Tallinna eelvooru, kus anti osalejatele ka žürii poolt online tagasisidet.

  • Mustamäe parimad noortekirjanduse tundjad

Mustamäe koolide parimad noortekirjanduse tundjad õpivad Tallinna 32. Keskkooli 8.B klassis.

Tallinna Kristiine Lasteaed

  • Austria nädal Kristiine lasteaias

Vabatahtlik Ami tutvustas lastele oma kodumaad Austriat. Tervele nädalale oli planeeritud tegevused: tahvelarvutitega „jalutati mööda Viini tänavaid“ ja otsiti QR koodiga infolehti; tutvuti austria kunsti, muusikaga ja toiduga. Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist.

  • Sõbrapäeva trall orkestriga „Nissi Trollid“

Kuidas sõbrapäeva tähistada - ikka sõpradega. Lastele tuli külla orkester "Nissi Trollid", kes tutvustasid läbi muusika erinevaid loomaaia-loomi. Õuele tulid marssima elevandid ja lõvid, lõbusalt hüppasid ringi kängurud ning kontserdi lõpus käis ringi hiilimas ka roosa panter. Ohutusnõuetele kohaselt toimus trallipidu õues ja hajutatult.

Tallinna Kuristiku Gümnaasium

  • 103 Eesti Heategijate seas. Laura Evisalu algatas koos Kuristiku Gümnaasiumi sotsiaalpedagoogi Kai Mägiga programmi "Hea eeskuju".

Vabariigi 103. aastapäeval tõi Delfi lugejateni 103 silmapaistvat Eesti inimest, kelle teod on meile südamesse läinud. Kooli ettevõtmine viib kokku asjaliku gümnasisti II kooliastme õpilasega, kellel on koolis natuke raske sotsialiseeruda, end mugavalt tunda või asjadest üle käia. Jaanuari lõpus osales "Hea eeskuju" programmis 38 õpilaspaari.

  • Õpilasfirmade virtuaallaadal sai ÕF Veel tegevettevõtjatest koosneva žürii müügipreemia

Ettevõtlikud noored, kelle töö ja vaev, põhjalik ettevalmistus, pühendumus ja koostöö on kandnud vilja olenemata rasketest aegadest.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi Gustav II Adolf käis külas kuninganna Elizabeth II

Tähistati inglise keele nädalat, kus 1.-3. klasside õpilased joonistasid oma nägemuse Londonist (My London) ning 4.-G2 klassidele viisid inglise keele õpetajad läbi virtuaalse põgenemistoa. Mängu eesmärk oli saata Gustav II Adolf külla kuninganna Elizabeth II-le ja selleks tuli lahendada terve hulk inglise keele ülesandeid.

Jakob Westholmi Gümnaasiumi riigikaitseõpilaste aktiivne osalus veebruarikuistel isamaalistel üritustel

Osaleti Tartu rahu 101. aastapäeval Kirblas Jüri Uluotsa 1944. aasta raadioesinemise mälestusüritusel, kindral Laidoneri 137. sünniaastapäeval, EV103. aastapäevale pühendatud kolme kooli ühismiitingul, admiral Johan Pitka 149. sünniaastapäeval, soomepoiste mälestusüritusel, 24. veebruaril riigilipu heiskamisel, EV 103. aastapäeva tähistamisel Jüriöö pargis.

Kalamaja Põhikooli koostöö Meremuuseumiga

Kooli 4.A ja 7.A klassi õpilased kutsuti Paksu Margareetasse fotosessioonile, et saada häid pilte, millega illustreerida Eesti Meremuuseumi koduleheküljel muuseumitunde “Peetri koge” ja “Värav linna ja sadama vahel” ning sünnipäevaprogrammi “Kaupmeeste pidu”. Muuseum teeb kooliga koostööd uute muuseumitundide testimisel.

Karjamaa Põhikooli osalemine rahvusvahelises projektis Eyepass (veebipõhine keskkond, mille loomisest võtsid osa ka õpetajad ja neurobioloogid)

Eestist osales ainult kaks kooli: Karjamaa Põhikool ja Pärnu-Jaagupi Põhikool. Eyepass võimaldab õpetajal soojuskaardi näol visualiseerida, kuidas õpilased õppisid: mitu korda ja kui kaua nad teksti lugesid; missugust osa tekstist nad lugesid tähelepanelikult; millist aga libisesid üle või jätsid vahele.

Merivälja Kooli  koostöö vanematekoguga - liiklusturvalisuse töörühma eestvedamised

Liiklusturvalisuse töörühma eestvedamisel toimus ideekorje liiklusturvalisuse parendamiseks koolimaja lähiümbruses. Kõige enam hääli said ettepanekud paigaldada koolimaja lähistele kiirusmõõtja ning positiivse sõnumiga tunnustavad „Kõnnin Koolini“ plakatid.

Pirita Majandusgümnaasiumi EV 103 ja vastlapäeva ühine teisiti tähistamine

EV 103. sünnipäeva ja vastlapäeva tähistati väga eriliselt – päev algas 6 miniaktusega kooli ees õues ning fotojahiga Pirital ning lõppes maitsva hernesupi, vastlakukli ja sooja teega.

Rõõmutarekese Lasteaias oli veebruar  “Heateo kuu”

Iga väiksemgi heategu on väga väärtuslik ja samm suurema heateo poole. Et hoolimine oleks meile omane, siis kutsus lasteaed ellu heategude kuu. Kogu majas ja rühmades märgati ja tehti palju head ning hoolivaid tegusid: Heateo kalender (kus märgitud igaks päevaks üks heategu) üllatati kodus olevat haiget rühmakaaslast üllatuskaardiga, valmistati linnutoitu, aidati igapäevaselt rohkem lauda katta, koristada toas ja õuealal.

Sitsi Lasteaia heategevusprojekt „Leiame Mõmmikule uue kodu“

Koos kogukonnaga osales lasteaed Omniva heategevusprojektis „Leiame Mõmmikule uue kodu“, kus  koguti mänguasju, mis leiavad endale uue kodu mõne tuge vajava lapse juures. Koostööd tehti organisatsioonidega Naerata Ometi, Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Aarete Laegas ja Toidupank. Tähtsaim kampaania eesmärk on õpetada lapsi asju jagama ja liigsest loobuma.

Tallinna 21. Kooli I koht rahvusvahelisel online-olümpiaadil

11. klassi õpilane saavutas I koha rahvusvahelisel online-olümpiaadil vene keel võõrkeelena, kus osales 9500 võistlejat 131 riigist. Olümpiaadi korraldajateks olid Peterburi Riiklik Ülikool ja Vene Föderatsiooni Haridusministeerium.

Tallinna Arte Gümnaasiumi kunstinäitus koroona ajal

Eesti Vabariigi 103. sünnipäevaks kaunistasid ja kujundasid gümnaasiumi kunstiklasside õpilased kunstiõpetajate juhendamisel kogukonnas nähtavalt 1. korruse aknad. Aastapäeva auks  olid aknal:  Eesti loomad (4.A), Eesti ehitised (6.A), Eesti loodus (7.A), Tallinna arhitektuur (8.A) ja Eesti ajalugu (9.A), Eesti rahvariided (11. klass).

Tallinna Inglise Kolledži kokk koostöös TUBLI5  (TIK õpilaste vabatahtlikud) meeskonnaga andis välja retseptiraamatu vähekindlustatud peredele tervislikuks toitumiseks

Kooli koka ja õpilaste koostöös valminud retseptiraamat vähekindlustatud inimestele, kellel on rahalisi raskusi oma perekonna toiduga varustamisel ning on pöördunud KOV toiduabi saamiseks. Et nad saaks võimalikult väheste kulutuste, aga siiski tervisliku toitumisega hakkama, koostati  retseptiraamat, mis jõuab ka kõikide toiduabiga tegelevate heategevusorgani.

Tallinna Juudi Kooli õpilasesindus koostöös Toidupangaga korraldasid heategevusliku projekti "Matanot le - evionim" (Kingitused abivajajatele)

Veebruarikuus tähistab juudi rahvas suurt Püha nimetusega Purim, mille üheks oluliseks traditsiooniks on heategevus ja abivajajate aitamine. Tänavu kattus Purim ajaliselt EV 103. aastapäevaga ja kuna COVID-19 tõttu polnud võimalik pidustusi koolis läbi viia, otsustas õpilasomavalitsus korraldada heategevusliku projekti panustades abivajajatele.

Tallinna Kiisupere Lasteaia veebinar Eesti alushariduse tutvustamiseks sisserännanud peredele

Lasteaed korraldas ingliskeelse veebiseminari sisserännanud peredele, et tutvustada Eesti alusharidust. Ettekannetega esinesid õpetaja Ave Macphail, Haridus- ja Teadusministeeriumist Tiina Peterson. Veebinaril osales ligi 30 inimest Indiast USA-ni. Veebinar on  järele vaadatav: Work in Estonia Youtube'i kanalil: https://www.youtube.com/watch?v=dy96b449S1w.

Tallinna Kivimäe Põhikooli tubli panus Tartu rahulepingu kunstinäitusele

Eesti Meestelaulu Selts, Eesti Kaitsevägi ja Eesti Välisministeerium tänasid kooli 3.B ning 4.B õpilasi Tartu rahulepingu 101. aastapäevaks tehtud kunstitööde eest. Kooli jõudsid ka kontserdi kunstniku Hanna Lauri, ideeautori ja  kunstilise juhi Karin Kuulpaki ning Eesti Meestelaulu Seltsi tegevjuhi Marika Kuusiku tänusõnad.

Tallinna Komeedi Lasteaia heategevusprojekt „Leiame mõmmikule uue kodu“

Lasteaia pere osales Omniva poolt ellu kutsutud heategevusprojektis „Leiame mõmmikule uue kodu“. Heategevusliku projekti sisu ja eesmärk oli leida peale jõule kapinurgas seisma jäänud mänguasjadele uus kodu.

Tallinna Kullatera Lasteaia lapsed õppisid suusahüppeid

Lasteaia lapsed said aktiivsete lastevanemate eestvedamisel proovida suusahüppeid Eesti esimesel teisaldataval hüppemäel Marumägi. Mäe kõrguseks on 2,4 meetrit ja raja pikkuseks 7 meetrit. Nii tuleb hüppe maksimumpikkuseks kokku 3 meetrit. Õige varustuse olemasolu tagab ka algajatele turvalise hüppeelamuse.

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli kingitus Eesti Vabariigi sünnipäevaks

Kooli õpilased ja õpetajad otsustasid sel aastal lähemalt süveneda eesti kirjanduse kaunisse maailma ja kutsuvad ka kõiki teisi võtma aega maha, kuulama ja laadima oma meeli koos eesti luuletajate loominguga: https://aeglema.com/?fbclid=IwAR0IJev-vdxTh0sEjVsXopQak4SxDY38-2vwx7WERPhIdS2j0BdSVXQsvvU.

Tallinna Lasteaed Kraavikrõll tähistas Eesti Vabariigi 103. aastapäeva QR-koodi mänguga õuealal

Õuealale oli seatud 6 tegevuskeskust, kus sai kuulata hümni, tutvuda meie presidendiga, korrata üle meie sümboolika, marssida, pildistada ja leida üllatus. Ilm küll meie tegevust ei soosinud, kuid kõik rühmad said vapralt hakkama, ka sõimelapsed.

Tallinna Lasteaia Rabarübliku koostöö haridusasutustega renoveerimisperioodil (Tallinna Pääsküla Kool, Tallinna Männiku Lasteaed ja Tallinna Lasteaed Kaseke)

Lasteaia lapsed ja personal tänavad oma koostööpartnereid, kes on andnud nende rühmadele asenduspinnad ning koostöös korraldanud mitmeid toredaid ühiseid üritusi: vastlapäev, vabariigi aastapäev, eesti keele luulekohvik jm.

Tallinna Lepistiku Lasteaia keskkonnateemaline viktoriin nutivahenditega

Hundude rühma õpetaja Maiu Kanneli eestvedamisel toimus 12. veebruaril lastele keskkonnateemaline viktoriin Google Meet keskkonnas. Võistkonnas võis olla kuni neli last, mängus osales seitse võistkonda. Viktoriinis tuli valikvastuste seast leida õiged vastused 21 küsimusele. Iga rühm sai teha ise oma valikud oma nutivahenditest. Lapsed nautisid veebimängu ja põnevust.

Tallinna Luha Lasteaias „Jalutava toidu päev“

Lasteaias tähistati asutuse aastapäeva „Jalutava toidu päevaga“. Õpetajate juhendamisel valmistati maitsvaid snäkke. Rühmade vahel edastati toidu tellimusi, helistades üksteisele videosilla või telefonikõne teel.  Rühmade vahelisi tellimusi vahendasid kullerid.

Tallinna Läänemere Gümnaasiumi igal klassil oma heategu

Iga klass valib aasta alguses millist heategu ta tahab realiseerida. Mõned klassid valisid selleks lindude majade valmistamist ja paigaldamist kooli hoovis. Sel aastal talv oli pakane ja lumine, seega linnud vajasid abi rohkem kui eelmistel aastatel. Heateos osalesid: 1.A, 2.D, 3.B, 3.D, 3.V, 4.D, 5.B, 6.A, 8.G.

Tallinna Magdaleena Lasteaia osalemine annetuskampaanias "Toome ära"

Lasteaia personal ja pered osalesid Uuskasutuskeskuse annetuskampaanias "Toome ära!". Koguti  tarbetult seisma jäänud riided, ehted, lauanõud, väike elektroonika, mänguasjad, lilled jms. Uuskasutuskeskuse kaudu oli hea võimalus anda asjadele uus võimalus ja säästa sellega keskkonda ning aidata abivajajaid.

Tallinna Meelespea Lasteaia koolieelikud proovisid suusahüppemäge koos kahevõistleja Robert Leega

Lasteaeda külastas 5. veebruaril vilistlane ja olümpialootus kahevõistleja Robert Lee, kes oli kaasa võtnud oma hüppemäe varustuse, mida lapsed said katsuda ja proovida. Lastel oli võimalus uurida suusatamise ja kahevõistluse kohta. Õuele organiseeriti õpetaja Maire-Mall Laeva eestvedamisel mobiilne hüppemägi, et lapsed saaksid tõelisema spordikogemuse.

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi keskkonnahariduslik postkaart

2.B klassi õpilase Björn Bergi töö on esindatud kogumikus ,,Eesti koolilaste metsapostkaardid 2020". RMK korraldatud konkurss "Eesti koolilaste metsapostkaart" toimus juba 18. korda. Eesti koolide 1.-9. klasside õpilaste joonistatud postkaartide 2020. aasta konkursi teemaks oli "Tervendav Mets". Konkursist võtsid osa 2.B ja 3.A.

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi koolivaheaja keelelaager

Veebruaris toimus  traditsiooniline keelelaager 9. klasside õpilastele eesti keele eksamiks valmistumiseks. Eesti keele grammatika õppimisele ja sõnavara rikastamisele suunatud laagris viidi läbi praktilisi keele omandamist toetavaid tunde. Keelelaagrit korraldavad oma kooli õpetajad.

Tallinna Mutionu Lasteaed pidas Eesti Vabariigi 103. sünnipäeva koos kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjatega

Mutionu maskott kutsus kogu lasteaiapere 22. veebruaril hoovialale Eesti Vabariigi 103. sünnipäeva tähistamiseks. Tähtsa sündmuse puhul olid külla tulnud kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad. Peale ülesrivistust kuulati riigihümni, lauldi lasteaia laulu ja esitati laulu kodumaast. Külaliste juhendamisel tutvuti ja prooviti kasutada sõdurivarustust.

Tallinna Nõmme Põhikool tähistas EV 103 teisiti

Traditsiooniliselt, kuid eriliselt hajutatult, viidi läbi Eesti-teemaline viktoriin 5.-9. klassi õpilaste seas ning aktuse asemel tehti tervitusvideo https://youtu.be/2Yj2CJ0WDbY.

Tallinna Prantsuse Lütseumi videojuhend 1. klassi kooliküpsuskatsetele

Videotervitus/päeva tutvustav videojuhend 1. klassi kandideerivatele lastele ja nende vanematele kooliküpsusuuringu edukaks läbiviimiseks http://tpl.edu.ee/category/uudised_all/1uudised/.

Tallinna Pääsküla Koolile maailmapäevade konkursi eritunnustus (estvedaja Liis Enson)

Maailmapäevade 2020. aasta konkursi raames sai tunnustuse kooli maailma kuu. Žürii hindas kõrgelt pühendumust ja isiklikku huvi harida kooliperet rände teemal terve kuu jooksul ning käsitleda teemat laiemalt. Eraldi tunnustust vääris teemakohase koolituse korraldamine õpetajale.

Tallinna Reaalkooli virtuaalne avatud uste päev

12. veebruaril toimus kooli virtuaalne avatud uste päev. Oodatud olid kõik huvilised. Avatud uste päeval räägiti koolist, õppetööst ja õpilaselust. Vastused said kõik küsimused.

Tallinna Rukkilille Lasteaia üritused Eesti iseseisvuse 103. aastapäeva tähistamiseks

Eesti sünnipäeva auks avati lastetööde näitus teemal "Eesti on mu kodumaa". Kaunid kollaažid kaunistavad nüüd lasteaia rühmi, fuajeesid ja õuepaviljone. Pidupäeva eel kuulasid lapsed Eesti hümni, vaatasid ettekannet Eestist. Pidustused toimusid vabas õhus, kus lapsed lugesid rõõmsalt eesti autorite luulet ja tantsisid eesti tantse.

Tallinna Südalinna Kooli tubli esinemine saksakeelsel konkursil

Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts koos Goethe Instituudiga korraldas 11. korda õpilastööde võistluse “Ich trage bei!”, kus žürii hindas õppijate loovust, keelelist korrektsust, universaalset kasutatavust kui ka töö keerukust. Viie parima töö seas olid ka Tallinna Südalinna Kooli 8. klassi õpilaste tööd.

Tallinna Tehnikagümnaasiumi 100 päeva aabitsapidu

Saja koolipäeva tähistamiseks toimus  8. veebruaril kooli kõige noorematele elamuste rohke  aabitsapidu.

Tallinna Veerise Lasteaias rahvamuusikapäev 2021 "Merepidu"

Eelmisel õppeaastal kutsuti lasteaia direktori Raili Mäe poolt ellu pidu, mis ühendab lasteaedu, kes tegelevad rahvamuusikaga ja peavad oluliseks meie maa pärimuskultuuri. Eelmisel korral kohtuti Tallinna Veerise Lasteaias, siis sel korral virtuaalselt Zoomi vahendusel. Hoolimata muutustest maailmas on võimalik rahvamuusikat ikka koos teha. Virtuaalsel rahvamuusikapäeval osalesid: Tallinna Veerise Lasteaed, Lotte Lasteaed, Rännaku Lasteaed, Laulasmaa Lasteaed ja Haapsalu Tõrukese Lasteaed.

Tallinna Virmalise Lasteaed korraldas oma piirkonnas rohematka

Rohematka eesmärgiks oli rääkida lastega meie ümber tekkivatest jäätmetest ning õhu puhtusest. Lasteaed kutsus oma piirkonna kogukonda avastama oma elupaika ehk väikesele rohematkale. Matka käigus otsiti üles 6 kontrollpunkti, kust saab lugeda mõtteid loodussäästliku eluviisi kohta. Raja kaardi leiab QR- koodi abil.

Tallinna Õpetajate Maja videokoosoleku hübriidlahendus

Nüüd on võimalik koolitustel osaleda ka läbi hübriidlahenduse. Hübriidkoolituse läbiviimiseks saab kasutada kõneleja ja publiku jaoks mõeldud kaameraid, mikrofoni, professionaalset valgustust, kõlareid ja projektorit.

Vanalinna Hariduskolleegium ülekooliline omaloomingukonkurss

Veebruaris kulmineerus ülekooliline omaloomingukonkurss, mille teemadeks olid: Ootus, Tervist! ja Maailm kodus. Anti välja erinevates vanuseastmetes mitmeid peapreemiad muusikas, kirjanduses, kunstis ning eraldi videokunstis. Lisaks eripreemiaid kunstis ning paljud tööd olid üleval veebruaris koolide ühisnäitusel Kullo Lastegaleriis.

Uudise rubriigid: