17.02.2021

Vastlatrall

Sel aastal tähistasime vastlapäeva oma lasteaia territooriumil.

Liikumisõpetaja ja tervisemeeskonna ühistööna valmis väike vastlaprogramm, millest võtsid järgemööda osa kõik rühmad mõlemas majas.

Esmalt tutvustati vastlakombeid ja öeldi, et tublidele osalejatele  on preemiaks vastlakukkel.

Algas kelguralli. Lapsed jaotati kolme kaupa kelkudele-kaks vedajat ja lustisõitja. Kelgul istujale anti kõlistamiseks ka kuljused. Oli see vast vahva vahetustega  kelgusõit. Siis tulid järgemööda toredad vastlamängud. Kõigepealt tuli sead koju ajada. Mängijale anti kepp, millega tuli põrsast kujutav jäätükk aedikusse nügida. Selgitati, et vanasti polnud mänguasju ja mängiti olemasolevate vahenditega. Suur oli laste imestus ja elevus, kui algas saapavise. See oli põnev ja visked tulid pikad. Paljude laste lemmikuks kujunes järgmine ala- köievedu. Siis veel teatevõistlus ja ringmäng. Kõik olid tublid ja teenisid preemiaks vastlakukli. Pidu polnud veel läbi. Nüüd võis kelgumäel lustida ja liugu lasta.

Aitäh osalejatele!

Tervisemeeskond

Uudise rubriigid: