Rohelise kooli programmist

Tallinna Suur-Pae lasteaed liitus programmiga "Roheline kool" sügisel 2017. a. Roheline_kool_logo.jpg

Tallinna Suur-Pae Lasteaia tegevustest siit:

Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) - valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Programm on ülemaailmne ja selles osaleb 51 000 kooli 67 maalt. Eestis programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), FEE täieõiguslik liige. Lisaks Rohelise kooli programmile juhib randade ja väikesadamate jaoks mõeldud Sinilipu programmi. Programmis osalemist toetab ning 2016. aasta kulud on kandnud Tallinna Keskkonnaamet. Programmi toetab ka Tallinna Haridusamet (Lehola keskkonnahariduskeskus). ELKS on sõlminud lepingu MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskusega HARED Rohelise kooli programmi tegevuste korraldamiseks.

Tallinna Suur-Pae Lasteaia pere arvab, et ainult teadmised ei kujunda lapse suhtumisi ja hoiakuid. Tallinna Suur-Pae Lasteaed on keskkonnasõbralik haridusasutus, mis pöörab tähelepanu keskkonnateadlikule käitumisele nii õppe-kasvatustöös kui asutuse haldamisel.

Programmi tulemusena kasvab maailmas põlvkond põlvkonna järel keskkonnateadlikke inimesi. Nad kannavad programmis omandatut endaga kogu elu ning kasvatavad samas vaimus ka oma järeltulijaid.

Programmis „Roheline kool“ osalemine peaks õpetama last nautima looduses olemist, oskust kogeda ja vaadelda, mõista ökoloogilisi seoseid, mõista inimese ja looduse omavahelisi mõjutusi. Selle tulemusena oskab laps ennast ja ümbritsevat keskkonda väärtustada, õigesti käituda, teha keskkonnaotsuseid ning on tuleviku suhtes vastutustundlik. Rohelise kooli teemadeks on: Elurikkus ja loodus; Kliimamuutused; Energia; Globaalne kodakondsus; Tervis ja heaolu; Meri ja rannik; Prügi; Kooliõu; Transport ja Jäätmed.

Programmi „Roheline kool“ käivitamiseks moodustati 2017 aasta septembris keskkonnatöörühm, et koos teha lasteaia keskkonnaülevaatus, kus vaadeldi kõiki Rohelise kooli teemasid ja seejärel  koostati lasteaia keskkonnategevuskava aastateks 2017-2019.

Tallinna Suur-Pae Lasteaia ROHELISE KOOLI teemad 2019/20 õppeaastal
1. Tervis ja heaolu
Me hoolime tervislikust eluviisist- liigume õues, toitume tervislikult, suhtume teistesse lugupidavalt. 
2. Globaalne kodakondsus:
 
me õpime eesti keelt kui riigikeelt, oleme lugupidavad ka teiste kultuuride suhtes. Liitusime uue rahvusvahelise projektiga "Say Hello to the World", mis õpetab olema tolerantne teiste suhtes.
3. Elurikkus ja loodus: 
Me pöörame tähelepanu ümbritsevale keskkonnale. Uurime lindude, loomade ja putukate elu. 

2019/20 Töörühma koosolekute protokollid:

Protokoll nr 1 30.08.2019

Protokoll nr 2 24.09.2019

Protokoll nr 3 12.12.2019

Tallinna Suur-Pae Lasteaia ROHELISE KOOLI teemad 2018/19 õppeaastal
1. Elurikkus ja loodus 
Õueala plaan või makett on koostatud. On õpitud  lähemalt kahte taime- kahte linnu ja veel kahte loomaliiki. On suurendatud lasteaia õueala elurikkus – on tehtud miniaed, istutatud puud,  pandud  putukahotellid ja lindude pesakastid, toidetakse talvel linde. 
2. Globaalne kodakondsus:
 
Me osaleme ühiskondlikus elus, õpime tundma eesti ja teiste riikide kultuuri. 
3. Tervis ja heaolu 
Me teame tervislikust eluviisist ja jälgime seda  - liigume piisavalt, toidume tervislikult ning suhtume teineteisele lugupidavalt. Laps käitub ohutult. Lapse rühi on kujundatud. Õppe-kasvatustegevus toimub ka õues. 
4. Prügi ja jäätmed
Me oskame prügi sorteerida ja jäätmeid taaskasutada. Me teame, kuidas prügi vähendada.

2018/19 Töörühma koosolekute protokollid:

Protokoll nr 1 03.09.2018

Protokoll nr 2 10.09.2018

Protokoll nr 3 10.10.2018

Protokoll nr 4 24.10.2018

Roheline Kool Keskkonnaülevaatus 2018

Roheline Kool tegevuskava 2018/2019

Tallinna Suur-Pae Lasteaia ROHELISE KOOLI teemad 2017/18 õppeaastal:
1. Elurikkus ja loodus me teame ja hoiame loodust
2. Globaalne kodakondsus me austame/tunnustame üksteist, õpime tundma meie kultuuri, traditsioone, kombeid, olulisi kuupäevi ja teiste rahvaste olemust
3. Meri ja rannik  me õpime, mida on vaja teha, et tagada mere ja jõgede puhtus, tutvume mere ökoloogilise süsteemiga, et teada saada, millised taimed, loomad, linnud elavad meres ja rannikul. 

2017/18 Töörühma koosolekute protokollid:

Protokoll nr 1 21.09.2017

Viimati muudetud: 27.12.2019