25.12.2018

Kohatasu muutus

01.01.2019 tõuseb Tallinn lasteaedade kohatasu 65.88 eurot.

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks olla kuni 20 protsenti alampalgast. Alates 01.01.2019 kuu alampalk on 540 eurot.

19.12.2018 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga HA-4/95 on kinnitatud koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr. Lasteaedade kohatasu tõuseb Tallinnas 2019 aastal 4 eurot ja 88 senti. Kui eelmisel aastal oli kohatasu 61 eurot, siis uuest aastast on see 65,88 eurot, ujulatega lasteaedades aga 72,36 eurot (sh lisatasu 6,48 euro/kuus ujula kasutamisel).

Uudise rubriigid: