2.-9. klassi vastuvõtt

2.-9. klassi astumiseks palume täita taotlus väljaprindituna või elektrooniliselt, kui olete kohtunud kooli juhtkonnaga ja saanud kinnituse kooli vastuvõtmise kohta.

Taotluse vorm: Taotlus 2.-9. klassi astumiseks

Sisseastumise dokumendid palume saata digiallkirjastatult aadressil sekretar@sydalinna.edu.ee:

  • Õpilasraamatu väljavõte 
  • Tervsekaardi väljavõte
  • Sünni tõendi koopia
  • Klassitunnistuse koopia
  • Elektroonne foto
  • Isikuandmete töötlemise nõusolek
Viimati muudetud: 15.03.2021