Kogupäevakool

Kogupäevakool alustab 2018/2019 õppeaastal alates 4. septembrist. 

1. klasside õpilastel soovitame alustada kogupäevakoolis osalemisega 10. septembrist (sest uue keskkonnaga harjumine vajab aega ja õpilased on esialgu kõigist uutest muljetest juba ainetundide lõppedes väga väsinud). 

Võimalusel võiks laps kõikidel päevadel mitte osaleda kogupäevakoolis kuni kella 17.00-ni, sest muidu väsib laps liiga pikkadest päevadest ära. 

Kogupäevakooli saab registreerida elektrooniliselt siin.

Kogupäevakooli töökorralduse alustega saab tutvuda siin.

Kooli kodukorraga saab tutvuda siin.


Südalinna Kool alustas 8. jaanuarist 2018 kogupäevakooli pilootprojektiga koos veel 7 Tallinna kooliga. Seetõttu uuenes koolipäeva korraldus. Selle asemel alustas tööd kõigile 1.-9. klassi õpilastele suunatud kogupäevakool, mis on õpilaste jaoks tasuta. Kogupäevakool töötab igal koolipäeval ainetundide lõpust kuni kella 17.00-ni ruumis nr 111.

Vastavalt kodukorra punktile 2.16 on kõigil 1.-9. klassi õpilastel, kes ei lahku koheselt peale ainetundide lõppu koolimajast kohustus minna ruumi 111 ja osaleda kogupäevakoolis vastavalt seal kehtestatud päevakavale ning korrale (sh teha esmajärjekorras õpiklassis kodutööd või lugeda 15 minutit vabalt valitud raamatut).
See tähendab, et alates 8. jaanuarist 2018 ootavad kõik õpilased järelvalve all oma huviringi/trenni, vanemaid või veedavad oma vaba aega vms. Garderoobis ootavad ainult need õpilased, kellele tullakse vanemate poolt järele kohe vahetunnis enne uue ainetunni algust. Õpilased, kes lähevad iseseisvalt koju, lahkuvad samuti koolimajast enne uue ainetunni algust.

Kogupäevakooli õpilased kogunevad iga tunni alguses ruumis 111. Seejärel suunatakse nad õpetaja poolt õpiklassi või mängima õue/tuppa.

Kogupäevakooli ajal on õpilastel võimalus osa võtta huviringidest ja trennidest vastavalt sellele, kuhu nad on lapsevanema poolt registreeritud (valikus on nii tasuta kui ka tasulisi huviringe). Huvitegevuse kohta leiab täpsema info kooli koduleheküljelt.

Kogupäevakooli päevakava:

Kui õpilase koolipäev algab hiljem kui kell 8.00 ja ta tuleb varem kooli, siis ta ootab tundide algust ruumis nr 111.
11.00-12.05   kogupäevakooli ruumi 111 juures kogunemine ja õpilaste registreerimine; toimuvad erinevad tegelused (nt lauamängud, mängud, nuputamine, joonistamine, filmi vaatamine vms)
12.05-12.40 kogupäevakoolis osalejad viibivad õues (koolihoovis; aastaringselt ja üldjuhul iga ilmaga kasvõi mõnikümmend minutit)
12.55-14.35 lugemisminutid/õppimine õpiklassis (õpetaja juhendamisel) ja peale seda vabaja tegevused ning mängud kogupäevakooli ruumis (kogupäevakooli juhi-koordinaatori juhendamisel)
Kogupäevakooli söömine toimub kell 13.40-13.50 sööklas ja selle eest tuleb lapsevanemal ettemaksuna tasuda, kui on soov, et laps süüa saaks. Info leiab kooli kodulehelt.)
14.40-15.15 kogupäevakoolis osalejad viibivad õues
15.15-16.50 kogupäevakooli tegevused vastavalt nädalaplaanile (kogupäevakooli juhi-koordinaatori juhendamisel)
(Kui õpilane alles nüüd liitub kogupäevakooliga, siis tal on esmalt kohustus teha kodutööd ja alles seejärel võimalus tegeleda vabaaja tegevustega.)
16.50-16.55 kogupäevakooli ruumi koristamine
16.55 garderoobis riietumine
17.00 koju minek

Lisainfot jagab kogupäevakooli kohta kogupäevakooli juhataja kogupaevakool@sydalinna.edu.ee  

Viimati muudetud: 03.09.2018