21.11.2017

Haridusjuht oktoober 2017

Palju õnne! Tallinna Haridusamet tunnustas jälle meie kooli direktorit!

Tunnustamisele esitati 15 haridusjuhti, peamised märksõnad kandidaatide esitamisel olid suurepärane eestvedamine, kogemuse jagamine, koostöö.
Esile tõsteti Tallinna Südalinna Kooli direktor Veiko Rohunurm, kes on suurepärane koolijuht ning kelle tegemised jõudsid sellel sügisel suurema avalikkuse ette. Ta oli tunnustuskonkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ aasta õppeasutuse juhi nominent ning samuti sai ta Tallinna aasta õppeasutuse juhi tiitli. Veiko on kujundanud endisest Liivalaia gümnaasiumist kaasaegse ning uuendusmeelse Tallinna Südalinna kooli, kuhu tahetakse õppima tulla. Veiko on läbi aastate arendanud nii ennast kui ka kooli meeskonda pannes suurt rõhku sellele, et kõikidel oleks majas hea olla. Kool on edukalt lahendanud palju keerulisi olukordi ning koolijuhil on selles olnud võtmeroll. Kool võtab osa erinevatest projektidest, teeb tihedat koostööd partnerite ja lastevanematega – koolitused, ühisüritused, tähtpäevade tähistamised jne. Tänaseks on võetud suund kujuneda kogupäevakooliks. Direktor on eesti hariduselu kogemust tutvustanud nii Eestis kui ka väljapool ning seeläbi kujundanud Eesti hariduse mainet. Sellel sügisel võttis kool vastu külalisi Soomest, Saksamaalt, Leedust ja Belgiast. Külalised avaldasid imestust, et koolimaja on nii ilus, puhas ja pakub õpilastele nii häid õppetingimusi. Mitmed Tallinna haridusteemalised konverentsid/seminarid toimuvad just Südalinna koolis. Veiko igapäevategevus toetab kooli tunnuslauset – Kodune kool kesklinna südames.