24.05.2019

Haridusstrateegia konverents

22. mail toimus Südalinna Kooli aulas Tallinna haridusstrateegia 2020-2030 konverents, millel osalesid HA spetsialistid, koolide ja lasteaedade direktorid, hoolekogude ning õpilasomavalitsuste liikmed. Töörühmades arutati mitmel olulisel teemal ning kogenud koolitajate juhendamisel püüti luua pikaajaline visioon lõimitud alus-, üld-, kutse-, täiskasvanu- ja huviharidusest Tallinna linnas. Strateegia vormimine on veel algusjärgus ja teadaolevalt peaks see lõppdokumendina valmima käesoleva aasta lõpuks.

Uudise rubriigid: