24.11.2019

Jagame aktiivselt oma häid praktikaid

 • 7. novembril külastasid Südalinna Kooli 50 Leedu koolide õpetajat, kes on seotud sealse programmiga "Noored Kooli".
 • 8. novembril külastasid Südalinna Kooli 15 Hollandi koolide direktorit, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juhti ning erinevate ettevõtete juhti. Tutvustasime külalistele Südalinna Kooli häid praktikaid, mille eest on kooli viimastel aastatel tunnustatud erinevate organisatsioonide poolt. Külalised kiitsid, et meie õpilastel on mitmekesised võimalused formaalses ja mitteformaalses õppetöös osalemiseks. Külalistele jäi silma, et riik ja kohalik omavalitsus toetavad koolides laste heaolu erinevate meetmete ning projektide abil. Külalisi üllatas, et meie õpilased räägivad head inglise keelt juba I kooliastmes ja koolimaja pidi olema väga puhas ning hubane.
 • 11.-14. novembri olid Südalinna Koolis töövarjudeks 2 õpetajat Hispaania Escola Els Pins algkoolist. Tutvustasime neile Eesti haridussüsteemi ja meie kooli tegevusi. Külalised vaatlesid 2 pikka päeva õppetunde erinevates kooliastmetes, huviringide tegevusi ja kogupäevakooli õhtuseid üritusi.

  Hispaania algkooli õpetajad viisid läbi külalistunni, kus tutvustasid Kataloonia ja enda kooli traditsioone 8.-9. klassi õpilastele.

  Lisaks külastasime üheskoos Tallinna Ühisgümnaasiumi ja Tallinna Kullatera lasteaeda, kus tutvustati meile peamiselt digivahendite kasutamist õppetöös.

  Külalised olid väga rõõmsad, et Südalinna Koolis õpib päris mitmeid õpilasi, kes on hispaanlased ja nii said nad võimaluse saada teada ka õpilaste arvamusi koolielust. Loodame, et tulevikus saame võimaluse üheskoos alustada projektiga, kus arendame virtuaalreaalsuse kasutamist õppetöös.

 • Kolmapäeval, 20. novembril külastasid Südalinna Kooli tervisenõukogu Pirita Majandusgümnaasiumi tervisenõukogu liikmed. Jagasime omavahel kogemusi ja tõdesime, et koolidel on sarnaseid väljakutseid, aga erinevad lahendused ja korraldatakse mitmeid põnevaid traditsioonilisi üritusi. Oli huvitav kohtumine.
 • 22. novembril külastasid Südalinna Kooli Rakvere Reaalgümnaasiumi klassiõpetajad. Tutvustasime neile meie kooli päevakava, kogupäevakooli, digivahendite kasutamist õppetöös ja õpilaste toetamise võimalusi. Külalised vaatlesid erinevaid ainetunde ja seetõttu täname kõiki 1.-4. klasside (aine)õpetajaid, kes avasid oma klassiruumide uksed ja näitasid, kuidas meie koolis õpilased huvitavalt õpivad.
  Külalised sõid ka meie koolilõunat ja kiitsid, et oli väga maitsev ja lastel on igapäevaselt mitmeid valikuid.

Uudise rubriigid: