22.01.2021

Meie õpetaja on Tallinna parim klassijuhataja!

2020/2021. õppeaasta on Tallinnas kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana.
Meil on väga suur rõõm ja uhke tunne, et Tallinna detsembrikuu 2020 klassijuhataja on 40 kandidaadi seast valitud ja laureaadiks on Südalinna Kooli 1.b klassijuhataja Kati Rand. Palju õnne!
Õpetaja Kati on pühendunud klassiõpetaja, kes on koostöine, loominguline ja oma tööle kaasaegse lähenemisega. Ta lähtub õpilaste vajadustest ja korraldab õppetööd nii, et tema õpilastel, aga ka temal endal ja tema kolleegidel oleks põnev. Ta kasutab VEPA metoodikat ning on koolis kolleegidele metoodika mentoriks. Tänu VEPA rakendamisele oskavad ka tema klassi õpilased märgata oma kaaslastes head. Kati klassis on mitmeid muu koduse keelega ja HEV õpilasi, kellega ta samuti väga hästi toime tuleb.
Kati kuulub koolis klassiõpetajate ühendusse, klassijuhatajate kotta, Liikumine ja tervis ühendusse ning on Liikuma Kutsuva Kooli ja kooliaia projektide aktiivne liige. Ta on alati valmis oma häid praktikaid jagama kolleegidega nii Eestis kui välismaal. Kati kasutab tundides mitmekesiseid õppemeetodeid, kus on mängulisust, projektõppe elemente, Liikuma Kutsuva Kooli aktiivse ainetunni põhimõtteid. Samuti on ta aktiivne uute digivahendite kasutaja (nt robootika matemaatika tundides) ja ei pelga ka oma õpilastele ainetundidesse lõimitult digipädevusi õpetada.
Kati on ise aktiivne projektides osaleja ja seetõttu saavad ka tema õpilased võimaluse panustada mitmesugustesse projektidesse (nt heategevus loomade varjupaiga toetamiseks, taimekasvatus, robootika, kunstiprojektid jne). Kati on väga sihikindel ja nõudlik enda suhtes ning oskab seda oskuslikult ka oma õpilastes kasvatada nii, et lapsed naudivad pingutamist.

Uudise rubriigid: