10.12.2019

"Parim personaliprojekt haridusasutuses 2019"

Meil on rõõm teatada, et Tallinna Haridusamet tunnustas Tallinna Südalinna Kooli  konkursil "Parim personaliprojekt haridusasutuses 2019".  Südalinna Kooli personaliprojektiks on sellel korral "Coachiva õpikogukonna loomine Südalinna Koolis". 

Projektiga alustasime 2017. aasta sügisel ja projekt pole veel lõppenud.  Projektis osalevad kõik klassijuhatajad ja juhtkonnaliikmed ning lisaks 16 aineõpetajat. 

Projekti eesmärgid:

1) Luua ühtne õpikogukond õpetajatest (klassijuhatajatest), kes kasutavad igapäevaselt coachingu tehnikaid enda ja oma õpilaste hüvanguks ning koostöö efektiivsemaks muutmiseks vanematega. 

2) Õpetajate suurem kaasatus (nii, et nad seda ise ka tunnetavad) kooli juhtimisse ja kooli arengusse panustamisel ning oma rolli ja vastutuse tajumine organisatsiooni arengu juhtimisel.

Projekti olulisus: Kõige olulisem on olnud see, et coaching annab võimaluse märgata iga meeskonnaliikme ressursse ja pakub võimaluse kõiki päriselt kuulata ning toetada. Coachingus kasutatavad võtted aitavad leida (varjatud) ressursse tööga seotud küsimustele lahenduste leidmiseks ning iseenda arengu ja edu teadlikuks juhiks saamiseks. Coachi roll on toetada eneseanalüüsi ja refleksiooni avatud küsimustega - see on ka klassijuhataja ülesandeks suhtluses õpilaste, lapsevanemate, kuid ka oma kolleegidega. Coachingu ühistel kohtumistel on tihti fookuses kooli põhiväärtused ja nendest ühine tajumine.


Uudise rubriigid: