22.01.2021

Tiitel "Aasta võõrkeelealane tegu 2020" kuulub Südalinna Koolile

Oleme rõõmsad, et juba traditsiooniks muutunud üleriigilist saksakeelset Scrabble`i võistlust nutirakendusega “Classic Words Solo” on tunnustatud tiitliga "Aasta võõrkeelealane tegu 2020".
Võistlus on toimunud 6 korda ja osalejaid on olnud üle 700. Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskiri on rahvusvaheline tunnustus. Tunnuskirja saajad valib esitatud kandidaatide hulgast välja žürii.
Täname õpetaja Anneli Kesksaart, kes on saksa keele õppimist nutiajastule omaselt populariseerinud!
Õpetaja Anneli on kirjeldanud võistlust järgnevalt: "Saksakeelne Scrabble on mõeldud kõikidele saksa keelt õppivatele õpilastele (osaleda võivad ka õpetajad). Projekti eesmärgiks on saksa keele propageerimine, meelelahutusliku ainevõistluse pakkumine õpilastele ning loova mõtlemise rakendamine sõnavara õppimiseks. Saksakeelsel Scrabble-võistlusel saab eduelamust kogeda ka õpilane, kelle suuline või kirjalik väljendusoskus ei luba tal osaleda üleriiklikul saksa keele olümpiaadil."
Tallinna Südalinna Kooli jaoks on sellel projektil veel üks väga oluline tähendus. Meie kooli õpilased osalevad ka maakondlikes voorudes kohtunikena. See annab õpilastele väärtusliku ürituse korraldamise ja kooli esindamise kogemuse, kuid muidugi on see ka suurepärane võimalus vastutustunde kasvatamiseks.

Uudise rubriigid: