Vastuvõtt 1. klassi

KUI OLETE E-KOOLIS KOOLIKOHA KINNITANUD, siis tuleb täita järgnevad dokumendid ja teha järgnevad tegevused, mille kohta täpsem info on  SIIN.

1. klassi asujate vanematele toimub koosolek 27. mail kell 17.30. Palume registreerida SIIN.


2020/2021. õppeaastal avame Südalinna Koolis vähemalt kaks 1. klassi, kus lisaks riiklikule õppekavale

  • 1.a klassis toimub I kooliastmes robootika algõpe erinevate robotitega;
  • 1.b klassis pakutakse I kooliastmes lisatundi inglise keeles.

Kui soovite, et teie laps asuks õppima Tallinna Südalinna Koolis, kuid laps ei ole Tallinna linna elanik või ta on tallinlane, kuid pole Südalinna Kooli määratud, siis palun esitage kooli direktorile digitaalselt allkirjastatud sooviavaldus koos põhjendusega ja saatke see e-posti aadressile sekretar@sydalinna.edu.ee.

Teiega võetakse juunis ühendust, et kokku leppida tutvumispäeval osalemine. Vabade koolikohtade olemasolul pakume teie lapsele koolikohta peale  24. augustit 2020. 

Lisainfo: I kooliastme õppealajuhataja kerttu.molder@sydalinna.edu.ee

Kooliga tutvumise võimaluste ehk avatud uste päevade kohta leiad täpsema informatsiooni SIIT


Kooli igapäevaelu leiab kajastust kooli Facebooki lehel https://www.facebook.com/tallinnasydalinnakool

Õppeaasta tegevuste kohta saab rohkem lugeda ka kooli kodulehe uudiste arhiivist.


Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes munitsipaalkoolis. 

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.

KOOLIKOHAKS SOOVI AVALDAMINE TOIMUB LÄBI TALLINNA HARIDUSAMETI alates 1. märtsist 2020.  Lisainfot saab SIIT.

Viimati muudetud: 28.05.2020