Vastuvõtt 1. klassi

Kooliga tutvumise võimaluste ehk avatud uste päevade kohta  leiad täpsema informatsiooni SIIT

Kooli igapäevaelu leiab kajastust kooli Facebooki lehel https://www.facebook.com/tallinnasydalinnakool

Õppeaasta tegevuste kohta saab rohkem lugeda ka kooli kodulehe uudiste arhiivist.


2019/2020. õppeaastal avame Südalinna Koolis vähemalt kaks 1. klassi, kus lisaks riiklikule õppekavale

  • reaalklassis toimub I kooliastmes tutvumine erinevate digivahenditega ja robootika algõpe erinevate robotitega;
  • humanitaarklassis on I kooliastmes süvendatud inglise keele õpe.

Vajadusel avame ka kolmanda, tavaklassi.

Juunis toimub kõigile koolikoha vastu võtnud lastele tutvumispäev, kus lastele toimuvad erinevad mängulised tegevused rühmades. Tutvumispäeva eesmärgiks on lastele kooli tutvustamine, klasside komplekteerimine ja tugisüsteemi vajaduste kaardistamine uueks õppeaastaks.


Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes munitsipaalkoolis. 

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.

KOOLIKOHAKS SOOVI AVALDAMINE TOIMUB LÄBI TALLINNA HARIDUSAMETI alates 1. märtsist 2019.  Lisainfot saab SIIT.


Kui soovite, et teie laps asuks õppima Tallinna Südalinna Koolis, kuid laps ei ole Tallinna linna elanik, siis palun esitage kooli direktorile digitaalselt allkirjastatud sooviavaldus koos põhjendusega esimesel võimalusel ja saatke see e-posti aadressil sekretar@sydalinna.edu.ee 

Peale 10. juunit 2019 võetakse teiega ühendust ja vabade koolikohtade olemasolul pakume teie lapsele koolikohta avalduste laekumise järjekorras. 

Viimati muudetud: 02.02.2019