Vastuvõtt 1. klassi

Ootame 1. klasside õpilaste vanemaid (ilma kooliteed alustavate lasteta) klassikoosolekule neljapäeval, 29. augustil kell 17.00. 

1A klassiruum on 102. Õpetaja Riina Abner. 

1B klassiruum on 106. Õpetaja Signe Kivi. 

1C klassiruum on 108. Õpetaja on Kristi Vettner. 

Iga lapse vanemale saadetakse e-kirja teel info, kuhu klassi tema laps on määratud hiljemalt 27. augustiks. 


 

Ootame kõikide sügisel kooliteed alustavate laste vanemaid koosolekule 30. mail kell 17.30 kooli aulasse. Tutvustame kooli, saab registreerida oma lapse juunis toimuvale tutvumispäevale ning esitada dokumente (ja saada nende kohta lisainfot). Koosoleku lõpus on võimalus osaleda koolimaja ringkäigul. 

12. ja 13. juunil toimub kõigile koolikoha vastu võtnud lastele tutvumispäev, kus lastele toimuvad 2 tunni jooksul erinevad mängulised tegevused rühmades. Tutvumispäeva eesmärgiks on lastele kooli tutvustamine, klasside komplekteerimine ja tugisüsteemi vajaduste kaardistamine uueks õppeaastaks.

Registreerimiseks kirjutada kerttu.molder@sydalinna.edu.ee


Kooliga tutvumise võimaluste ehk avatud uste päevade kohta  leiad täpsema informatsiooni SIIT

Kooli igapäevaelu leiab kajastust kooli Facebooki lehel https://www.facebook.com/tallinnasydalinnakool

Õppeaasta tegevuste kohta saab rohkem lugeda ka kooli kodulehe uudiste arhiivist.


2019/2020. õppeaastal avame Südalinna Koolis vähemalt kaks 1. klassi, kus lisaks riiklikule õppekavale

  • 1A klassis toimub I kooliastmes tutvumine erinevate digivahenditega ja robootika algõpe erinevate robotitega;
  • 1B klassis pakutakse I kooliastmes lisatundi inglise keeles.

Vajadusel avame ka kolmanda, tavaklassi.


Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes munitsipaalkoolis. 

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.

KOOLIKOHAKS SOOVI AVALDAMINE TOIMUB LÄBI TALLINNA HARIDUSAMETI alates 1. märtsist 2019.  Lisainfot saab SIIT.


Kui soovite, et teie laps asuks õppima Tallinna Südalinna Koolis, kuid laps ei ole Tallinna linna elanik, siis palun esitage kooli direktorile digitaalselt allkirjastatud sooviavaldus koos põhjendusega esimesel võimalusel ja saatke see e-posti aadressil sekretar@sydalinna.edu.ee 

Peale 10. juunit 2019 võetakse teiega ühendust ja vabade koolikohtade olemasolul pakume teie lapsele koolikohta avalduste laekumise järjekorras. 

Viimati muudetud: 21.08.2019