Vastuvõtt 1. klassi

Kooliga tutvumise võimaluste ehk avatud uste päevade kohta  leiad täpsema informatsiooni SIIT


Kooli igapäevaelu leiab kajastust kooli Facebooki lehel https://www.facebook.com/tallinnasydalinnakool

Õppeaasta tegevuste kohta saab rohkem lugeda ka kooli kodulehe uudiste arhiivist.


2020/2021. õppeaastal avame Südalinna Koolis vähemalt kaks 1. klassi, kus lisaks riiklikule õppekavale

  • 1A klassis toimub I kooliastmes tutvumine erinevate digivahenditega ja robootika algõpe erinevate robotitega;
  • 1B klassis pakutakse I kooliastmes lisatundi inglise keeles.

Vajadusel avame ka kolmanda, tavaklassi.


Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes munitsipaalkoolis. 

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.

KOOLIKOHAKS SOOVI AVALDAMINE TOIMUB LÄBI TALLINNA HARIDUSAMETI alates 1. märtsist 2020.  Lisainfot saab SIIT.


Kui soovite, et teie laps asuks õppima Tallinna Südalinna Koolis, kuid laps ei ole Tallinna linna elanik või ta on tallinlane, kuid pole Südalinna Kooli määratud, siis palun esitage kooli direktorile digitaalselt allkirjastatud sooviavaldus koos põhjendusega ja saatke see e-posti aadressile sekretar@sydalinna.edu.ee 

Teiega võetakse juunis ühendust, et kokku leppida tutvumispäeval osalemine. Vabade koolikohtade olemasolul pakume teie lapsele koolikohta alles peale  24. augusti 2020. 

Lisainfo: I kooliastme õppealajuhataja kerttu.molder@sydalinna.edu.ee


Viimati muudetud: 01.03.2020