Vastuvõtukord


Huvilistel on võimalik kooliga tutvuda. Palume eelnevalt kokku leppida tel. 6180 151.

1. klassi astumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

1. klassi astumiseks tuleb täita avaldus ja esitada avalduse lõpus kirjas olevad dokumendid:

  • Sünnitunnistuse koopia
  • Tervisekaart
  • Koolivalmiduse kaart
  • 1 digifoto õpilaspileti jaoks

Koolivormi tellimus
Õpilaspileti taotlus
Kooli kodukord
Vastuvõtukord

Viimati muudetud: 28.06.2019