23.04.2021

LAK-ÕPPE VIDEOD

TAIME LASTEAIA 2021 LAK-ÕPPE KUU VIDEOD. LAK-õppe kuu sündmustega soovime tõsta nii pedagoogide, ametnike kui ka õpilaste ja lastevanemate teadlikkust aine- ja keeleõppe lõimimise erinevatest ja rikastavatest võimalustest. Mitmesuguste ettevõtmiste vahendusel süvenetakse LAK-õppe olemusse. Aprilli jooksul Taime Lasteaias tõimuvates õppetegevustest avalikustatakse videod.

Irina Dudka õppetegevus Päevalille rühmas - liitrühmas avalikustatud 16.04.2021.

Video asub siin:

Enelin Väisinen "Muusikaga eesti keel selgeks" lõimitud muusika Päevalille rühmas - liitrühmas avalikustatud 23.04.2021.

Video asub siin:

Marika Johanson õppetegevus Päevalille rühmas - liitrühmas avalikustatud 26.04.2021.

Video asub siin:

Kiira Roopärg kogemus- ja avastusõppe võtteid keelekümblusrühmas avalikustatud 27.04.2021.

Video asub siin:

Uudise rubriigid: