22.05.2019

ÕUESÕPE TAIME LASTEAIAS

Ümbritsev keskkond on tõeline lapse jaoks alles siis, kui seda on tajutud – kompides, vaadates, maitstes. Lapsed õpivad looduses mitte ainult vaatama, vaid ka nägema, mitte ainult kuulama, vaid ka kuulma ja märkama looduse ilu. Õuesõppe kasvatab lastes positiivset suhtumist loodusesse, annab võimaluse tajuda seal toimuvaid seoseid ja tunnetada ennast ühe osana loodusest. Lapsed omandavad teadmisi planeedi ressurside säästlikust kasutamisest, taime- ja loomamaailmast, nad mõistavad, et inimesel on kohus kaitsta ja austada kõike elavat. Meie lasteaias õuesõppe korraldatakse regulaarselt. Piilume ka meie, mida uurisid lapsed 20.05.19. Oh putukad, oh mutukad!