Tallinna koolijuhid Jaapanis

Tallinna Koolijuhtide Ühingu juubelil arutatakse hariduse väljakutseid

Tallinna Koolijuhtide Ühingu 30. aastapäeval kogunevad Tallinna koolijuhid täna, 3. detsembril algusega kell 17.00 Eesti Ajaloomuuseumisse Maarjamäe lossis tähistama kolleegide panust pealinna ja Eesti hariduselusse. Vanima tegutseva koolijuhtide ühenduse ajaloo meenutamise kõrval annab tähtpäev põhjust arutada ka ootusi koolide arengu, juhtimise ja suuremate väljakutsete üle.

“Iseseisev, hakkaja ja tegus koolijuht suudab vaatamata võimalustele anda parima, et koolis valitseks õppimist toetav ja koolipere tugevamate ja nõrgematega võrdselt arvestav õhkkond. 1988. aastal kogunenud koolijuhtide initsiatiivrühm valis aasta hiljem ühenduse esimeseks juhiks just sellise mehe, kelleks oli Tallinna Reaalkooli direktor Hain Hiieaas. Täna kuuluvad meie ridadesse juba 73 koolijuhti, kellest 53 juhivad ka hetkel Tallinna eripalgelisi koole,” sõnas ühenduse esimees Raino Liblik, kelle tööks on juhtida Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi.

Sellises pidulikus vormis kogunevad Tallinna koolijuhid siiski esmakordselt. Juhid tunnevad üha enam, kui oluline on nende roll ja vastutus Eesti hariduse hea maine hoidmises – see tähendab ka julgemalt põhilistele väljakutsetele osutamist oludes, kus ühiskonna ootused Eesti koolide suutlikkusele ei ole alati kooskõlas. Tallinna Koolijuhtide Ühenduse juhatuse arvates on selliseid väljakutseid täna viis:

  • Esiteks peaksid põhikoolis kõik lapsed saama hommikul ühes vahetuses koolis käia ja õppida 24 õpilasega klassides – sellest järeleandmine tuleb laste tervise ja teadmiste arvelt;
  • Teiseks maksab jutt hariduse väärtustamisest ainult seni, kuni meie fookuses on kvalifitseeritud ja motiveeritud personal – ning ennekõike õpetajad kui lapse õpitee kujundajad;
  • Kolmas tugisammas on koolide jätkusuutlik rahastamine, mis toetab kaasavat haridust ja võimaldab õpikeskkonda kogu aeg kaasajastada;
  • Neljandaks on oluline, et hariduselu arengut toetav ametnikkond saaks võimaluse haridusvaldkonna teadmisi pidevalt värskendada, et koolijuhte toetada ja koolipidaja rollis asjalikult tegutseda;
  • Viiendaks ning nagu mitmed värsked sündmused näitavad, vajavad koolid nii argiste hariduskorralduse küsimuste lahendamiseks kui tulevikustrateegiate kujundamiseks hädasti koostööd – nii koolipidaja, lapsevanemate kui kohaliku kogukonnaga laiemalt.

Tallinna koolijuhid soovivad oma tähtpäeval tänada kõiki neid inimesi, kes Tallinna linnas on seni andnud oma panuse just selliste koolide arenguks ja kutsuvad üles samade eesmärkide nimel tegutsema ka kõiki teisi.

Lisainfo:
Raino Liblik
Tallinna Koolijuhtide Ühenduse esimees, Kuristiku Gümnaasiumi direktor
Tel: +372 529 2592
Raino.Liblik@kuristiku.ee