14.06.2018

Innove projektis osalemine "Väärtuskasvatus lasteaia igapäevategevuses muutuvat õpikäsitust arvesse võttes“

Perioodil 25.04. - 30.08. osaleb Veerise Lasteaia pedagoogiline personal Innove programmis "Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine"; "Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuse juhid".

Veerise meeskonna projekti nimi on „Väärtuskasvatus lasteaia igapäevategevuses muutuvat õpikäsitust arvesse võttes“. 

On toimunud koolitus "Rahvapärimuslikud mängud õues", õppekäik Haapsalu Tõrukese Lasteaeda, kus jagati kogemusi rahvuslikkuse teemadel ning lepiti kokku edaspidises koostöös. 

10. juunil toimus projektimeeskonnale Haapsalus seminar väärtusteemadel, kus arutleti Veerise Lasteaia ühiste väärtuste üle ning nende kajastamise üle õppe- ja kasvatustegevustes. 

Ees on ootamas jätkuseminar ning Eesti Vabaõhumuuseumi külastus.

Uudise rubriigid: