Muusikakonkurss “Tallinna talent” on suunatud 7- kuni 19-aastastele muusika valdkonnas andekatele Tallinna üldharidus- ja huvikoolide õpilastele.

2021. aastal toimub konkurss vokaal- ja instrumentaalsolistidele ning vokaal- ja instrumentaalansamblitele (2- 10 liiget) kahes kategoorias: vokaalmuusika (klassika, levi- ja rahvamuusika ja improvisatsioon) ja instrumentaalmuusika (klassika, levi- ja rahvamuusika ja improvisatsioon).

Improvisatsioonis osaleja valib ühe konkursi korraldaja poolt väljapakutud lindistuse Tallinna häälega, mida ta peab esinemisel kasutama. Tallinna häälele võib luua omaloomingulise teose või kasutada sobiva taustana tuntud teosele.

Konkursi “Tallinna talent” eesmärk on anda noortele võimalus esineda ja saada tagasisidet professionaalsetelt muusikutelt. Konkursi voorudes väljapaistvalt esinenutele teeb žürii ettepaneku esineda lõppkontserdil Estonia kontserdisaalis 23. mail 2021.

  • Konkursil osalevad solistid konkureerivad kolmes vanusegrupis:
    7-11 aastat, 12-15 aastat ja 16-19 aastat. Ansambliliikmete vanused võivad olla vahemikus 7-19 aastat.
  • Konkursi voorud ja lõppkontsert toimuvad elavas ettekandes ja on publikule avatud. COVID-19 tõttu kehtivate piirangute jätkumise korral on korraldajal õigus piirata publiku osalemist ja korraldada konkurss veebisalvestusega.
  • Voorus esinemise aeg on kuni 5 minutit, välja arvatud gümnaasiumiastme instrumentalistid, kelle esinemise aeg on kuni 9 minutit.
  • Konkursil osalejal on õigus valida, mitu teost ta selle aja jooksul esitab.
  • Konkursi regionaalsed voorud toimuvad märtsis-aprillis 2021.

Konkursi korralduses võib tulla ette muudatusi. 

 

Vaata ka