E-kauplejatega vaidluste lahendamine

Uus elektrooniline keskkond ehk ODR-platvorm on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm, mis võimaldab lahendada teiste Euroopa Liidu liikmesriikide e-kauplejatega tekkinud vaidlusi, kuid soovi korral võib seda kasutada ka siseriiklike kaebuste puhul.

ODR-platvorm asub aadressil http://ec.europa.eu/odr.

Täpsemat teavet ODR-platvormi kohta on võimalik leida Tarbijakaitseameti veebilehelt.

Viimati muudetud: 17.03.2016