Kas ja kuidas on võimalik suvekaubanduses kaubelda?

Igal kevadel leidub ettevõtlikke inimesi, kes avaldavad soovi asuda suvel kauplema kas vanalinna tänavatel või näiteks Tallinna mererandades. Eriti ollakse huvitatud Tallinna vanalinnas kauplemisest, kuid paratamatult ei mahu sinna kõik soovijad, sest kitsastel tänavatel peavad saama liikuda nii linnaelanikud kui turistid, keda sel suvel toovad kohale ka arvukad kruiisilaevad.

Kauplemiskohti tänaval kauplemiseks antakse üldreeglina välja linnaosade valitsuste poolt korraldatud konkursside alusel eelläbirääkimistega pakkumiste korras nii nagu see on ette nähtud Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruses nr 21 "Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord" .

Tallinna Kesklinna Valitsus kuulutab suvekaubanduse konkursid piiratud arvuga tänavamüügikohtadele välja aasta alguses. Seetõttu tuleks soovijatel juba jaanuaris jälgida Tallinna veebilehel avaldatavaid ametlikke konkursiteateid.

Kauplemissooviga tuleb pöörduda vastava linnaosa valitsuse poole, kes otsustab, kas on võimalik ajutist kauplemiskohta välja anda. Suvekaubanduse korraldamine ja koordineerimine on linnaosade valitsuste ülesanne.

Viimati muudetud: 17.03.2016