Kauplemine avalikul üritusel

Korrakaitseseaduse kohaselt on avalik üritus avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koosolemine, mis ei ole koosolek. Koos saabuva suvega algab väliürituste hooaeg. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu määrusega, milleks Tallinnas on linnavolikogu 29.05.2014 määrus nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord”. Määrusega on kehtestatud nõuded, mis juhtudel tuleb avaliku ürituse korraldajal taotleda selleks Tallinna Linnavalitsuselt luba.

Kui avalikul üritusel toimub kaubandustegevus, siis võib seal kaubelda ainult avaliku ürituse korraldaja nõusolekul ning avaliku ürituse või kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipileti alusel nagu see on ette nähtud kaubandustegevuse seaduses. Kui avalikul üritusel on lubatud kaubelda alkohoolsete jookidega, siis on ka nendega kauplemise aluseks müügipilet. Tulenevalt alkoholiseaduse § 23 lõikest 11, ei ole avalikul üritusel alkohoolse joogiga kauplemiseks tarvis esitada selle kohta teadet majandustegevuse registrisse nagu see on nõutud alalises müügikohas alkohoolse joogiga kauplemisel. Tuleb teada, et Tallinna Linnavolikogu 18.09.2008 määrusega nr 30 „Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused” on kehtestatud, et väljaspool siseruume toimuval avalikul üritusel ja spordiürituse loa alusel toimuval spordiüritusel on lubatud ainult lahja ja vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi jaemüük. Kange, st üle 22 mahuprotsendilise etanoolisisaldusega, alkohoolse joogi müük on keelatud. Spordiüritusel on alkohoolse joogi jaemüük lubatud üksnes selle kaubagrupi jaoks eraldi piiratud alal asuvas müügikohas või müügikohtades. Alkohoolse joogi müük ei ole lubatud koos muu kaubaga.

Tulenevalt avaliku ürituse mõistest korrakaitseseaduses, ei ole mistahes üksiku kaupleja pidev kauplemine mõne kaubanduskeskuse koridoris asuvalt müügiletilt avalik üritus ning üldjuhul seal ei ole lubatud avaliku ürituse sildi all alkohoolse joogiga kaubelda.

Viimati muudetud: 30.11.2017