Küsige kasutusjuhendit!

Tarbijakaitseseadus kohustab kauplejat andma ostjale kauba omaduste ja kasutamistingimuste kohta üksikasjalikku teavet, mis peab olema tõene ja eesti keeles esitatud. Tehniliselt keerukale ja kasutamisel erioskust nõudvale kaubale tuleb ostmisel kaasa anda kasutusjuhend. Võõrkeelne kasutusjuhend peab olema tõlgitud eesti keelde.

Kasutusjuhendid tuleb tehnika-ja elektroonikakaupade müümisel ostjale kohe kaasa anda. Ostjatel soovitame erioskusi nõudvate kaupade puhul kaupluses küsida, kas kasutusjuhend on kaubaga kaasas ja kas see on tõlgitud eesti keelde. Kui müüja vastus on ebakindel või ta ei oska vastata, siis tuleks lasta müügipakend avada ja kontrollida, kas seal on nõuetekohane kasutusjuhend olemas. Võib juhtuda, et pakendis on küll mitmes keeles pabereid, kuid puudub eestikeelne, mis siis paremal juhul ostja nõudmisel üles otsitakse ja kaasa antakse. Nii väldite asjatut ajakulu, kui alles kodus selgub, et ei saa toodet kasutusjuhendi puudumise tõttu kasutama hakata, vaid peate uuesti kauplusesse minema. Kahjuks on kauplusi, kus kategooriliselt on keeldutud müügipakendit avamast, kui ostja on soovinud kontrollida kauba komplekteeritust, sh kasutusjuhendi olemasolu. Niisugusel juhul on küll kõige õigem valida mõni teine ostukoht. Kaupluste väide, et kasutusjuhendi olemasolu eest vastutab hulgimüüja, ei ole tõene. Tarbija ees vastutab kohustuslike nõuete täitmise eest kauplus, kuhu tulebki kõigepealt pöörduda, kui siiski selgub, et kauplus ei ole oma kohustust täinud.

Viimati muudetud: 12.05.2014