Muutunud on majandustegevuse registri andmete õigsuse kinnitamise kord

Kaubanduse valdkonnas tegutsevatel ettevõtjatel on teatavasti alates 1. juulist 2014 kohustus kanda oma tegevuskohad majandustegevuse registrisse (MTR) juhul, kui seal kaubeldakse alkohoolsete jookide ja/või tubakatoodete, biotsiidide ja hambavalgendustoodetega.

Muude kaupadega kauplemine on vaba majandustegevus ega nõua müügikohtade kandmist majandustegevuse registrisse.

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 30 lõigete 6 ja 7 kohaselt esitab ettevõtja koos majandusaasta aruandega ning füüsilisest isikust ettevõtja koos tuludeklaratsiooniga kinnituse, et ta on täitnud teatamiskohustuse või et tal puudub nimetatud teatamiskohustus.

Seega ei pea kaubandusettevõtjad enam esitama enne 1. juulit 2014 kehtinud regulatsioonis nõutud registreeringu õigsuse kinnitamise dokumenti.

Viimati muudetud: 19.01.2016