18.05.2020

Värske puu- ja köögivilja turustamise nõuded

Põllumajandusamet on koostanud infovoldiku, mis on ettevõtjale abiks värske puu- ja köögivilja turustamisel

Infovoldik Värske puu- ja köögivilja turustamisnõuded nii eesti kui vene keeles on Põllumajandusameti kodulehel.  

Teemad:
mis peab olema märgitud saatedokumendil?
millised on kvaliteedi miinimumnõuded?
teave tarbijale
millised on nõuded pakendi märgistusele?

Uudise rubriigid: