Mis vahe on müügigarantiil ja pretensiooni esitamise õigusel?

 

Kui ostetud kaup osutub praaktooteks või sellel ilmnevad kasutamist takistavad vead, tuleb tarbijale appi võlaõigusseadus. Seadusekohaselt vastutab tarbijalemüügi  puhul müüja toote lepingutingimustele mittevastavuse ehk toote kvaliteedi eest müügipäevast kahe aasta jooksul. Siit tulenevalt on ostjal seadusest tulenev õigus esitada kauplusele pretensioon, kui selgub, et ostetud kaubal on mingi puudus: näiteks saapatald tuleb nädala pärast lahti või külmutuskapp ei külmeta vajalikul määral. Seejuures ei ole mingit tähtsust asjaolul, kas tootele on või ei ole antud garantii. Ostjal on alati õigus esitada pretensioon kauplusele, kui ta leiab, et kaubal on defekte, mida seal ei peaks olema. Kauplus peab pretensiooni vastu võtma ja tulenevalt tarbijakaitseseadusest selle 15 päeva jooksul läbi vaatama ja ostjat oma otsusest informeerima. Siiski oleneb pretensiooni lahendamise käik ostu tegemisest möödunud ajast.   Kui ostja esitab pretensiooni kauba puuduse kohta kuue kuu jooksul arvates ostmisest  ja kaupleja jätab nõude rahuldamata, siis peab ta seda põhjendama ja tõendama, et müüs kvaliteetse toote. Kui ostust on möödunud rohkem kui kuus kuud, peab juba ostja kauplusele tõendama, et toote puudus oli ostuhetkel olemas.

Müügigarantii on müüja lubadus müüdud asi garantiis ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest välja vahetada või parandada. Garantiiga antakse ostjale seaduses sätestatust soodsam seisund. Kui pretensiooni esitamisel jääb müüjale võimalus tarbija pretensioon tagasi lükata, siis garantii olemasolul on müüja võtnud endale kohustuse kauba defekt garantiis toodud tingimustel igal juhul kõrvaldada. Oluline on teada, et garantii andmine ei ole  kauplejale  kohustuslik, ta ei pea seda andma ja sageli sisuliselt ei annagi. Kahjuks selgub garantii puudumine mõnikord alles siis, kui garantii olemasolus veendunud ostja kaupluse poole pöördub. Sellepärast on vaja tehniliselt keerukate või erioskust nõudvate toodete ostmisel küsida, kas müüja annab kaubale garantii. Kui vastus on jaatav, tuleb küsida garantii tingimusi. Kui neid ei ole esitada, siis sisuliselt ka garantiid ei anta. Müüja teade, et kuue kuu jooksul võib ostja puuduse tekkimisel kauplusele pretensiooni esitada, ei ole garantii, vaid ostja seaduslik õigus. Müügigarantii peab ostja jaoks arusaadaval viisil selgitama garantii põhisisu: garantii tähtaeg ja kehtivusala, täiendavad õigused jms. Garantii tingimused peaksid olema kirjalikud ning need tuleks  säilitada kuni garantii kehtivusaja lõpuni.

 

 

Viimati muudetud: 3.02.2009