Projekti tutvustus

Haabersti Linnaosa Valitsus osales edukalt Euroopa Liidu struktuurivahendite meetme „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine“ projektivoorus ja sai välistoetuse summas 18 141 eurot projektile „Kõik sihtgrupid liikuma Haaberstis!“.

Projekti eesmärgiks oli  tõsta  täiskasvanud elanike terviseteadlikkust ja edendada tervislikke eluviise. Tervislikel põhjustel tööturul mitteaktiivsete inimeste osakaalu vähendamiseks tulevikus ja tervisehäirete ennetamiseks valiti tegevused, mis tõstavad inimeste terviseteadlikkust ja on suunatud tervisekäitumise parendamisele. Enamjaolt keskenduti jätkusuutlike liikumisviiside tutvustamisele ja liikumisaktiivsuse suurendamisele.

Projekti raames korraldati 10 teabepäeva, kus jagati praktilisi teadmisi ja oskusi, millele toetudes inimene saab edaspidi ise oma tervisekäitumist paremaks muuta. Projekti tegevused toimusid ajavahemikul 01.01.2012 kuni 30.06.2013. Projekti tegevustesse kaasati Haabersti linnaosa tööealise elanikkonna seast kuni 3000 elanikku sh vähekindlustatud perede lapsevanemad, et suurendada nende liikumisaktiivust ja terviseteadlikkust.

Lisaks teabepäevadele korraldati 5 ümarlauda paikkonna MTÜ-de, haridusasutuste ja ettevõtetega – eesmärgiga saada rohkem sisendeid ja väljundeid teabepäevade sobiva temaatika koostamiseks ja suurendamaks koostööd sihtgrupi aktiivsemal kaasamisel.

Esimene ümarlaud, mis toimus 29.02.2012, tõi kokku Haabersti haridusasutuste esindajad, kuna just nemad puutavad enam kokku sihtgrupiga ning on paremini kursis lastevanemate vajaduste ja ootustega. Arutelu käigus selgitati välja võimalikud kitsaskohad, leiti huvitavaid täiendusi esialgsele teabepäevade kavale ning lepiti kokku, et koolide ja lasteaedade tervisnõukogud annavad oma panuse projekti õnnestumisele. Teine ümarlaud toimus 21.03.2012 ning seal osalesid kohalikud MTÜ-d, organisatsioonid ja ettevõtted, kes olid huvitatud projektis kaasa lööma või soovisid oma heale algatusele suuremat hoogu anda. Kolmas ümarlaud (27.03.2013) toimus Haabersti Tervisenõukogu liikmetele ja seal tutvustati osalejatele projekti eesmärke ja tegevuskava ning ühiselt arutati koostöövõimalusi sihtgrupi paremaks kaasamiseks ja aktiviseerimiseks.

 

Projektist lähemalt:

 

Projekti tegevusi toetas Euroopa Sotsiaalfond meetme "Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine" raames.

EL_Sotsiaalfond_horisontaal

Viimati muudetud: 26.03.2014