Tallinna terviseprofiil ja sündmused

Tallinna terviseprofiil annab ülevaate linnaelanike tervisest ja seda mõjutavatest teguritest, toob välja positiivsed muutused ja kitsaskohad ning on aluseks edasiste lähieesmärkide määratlemisel ning tervisestrateegiate ja -programmide koostamisel ning linnaelanike tervise arenduse kavandamisel.

Terviseprofiilis antakse ülevaade:

  • Tallinna rahvastiku demograafilistest andmetest,
  • linnaelanike sündimuse, suremuse ja haigestumuse andmetest;
  • laste ja noorukite tervisenäitajatest;
  • sotsiaalsetest, keskkondlikest, käitumuslikest jm peamistest tervisemõjuritest.

Riigi terviseprofiil


Sündmused

Viimati muudetud: 24.11.2017