Avaleht › Tondiraba Huvikool

Tallinna Tondiraba Huvikool alustas tööd septembris 2017, pidulik avamine leidis aset 29.septembril. Tallinna Tondiraba Huvikool on munitsipaalõppeasutus, mis annab huviharidust Tallinna ja selle lähiümbruse lastele. Hetkel on avatud 30 erinevat huvialarühma, kokku 75 gruppi. Õpilasi on registreerunud juba üle tuhande ning registreerumine jätkub. Tallinna Tondiraba Huvikool asub aadressil Punane tn 69, endise Tondiraba Keskkooli koolihoone ühes tiivas, mis huvikooli tarvis käesoleval aastal renoveeriti. Maja on neljakorruseline, lisaks veel keldrikorrus, kus asuvad puidutööklass ja autode ringrada. Üldse on kool sisustatud kaasaegsete vahenditega, on loodud tingimused õpilaste igakülgseks arenguks. Erilist tähelepanu pööratakse koolis loodus- ja täppisteadustele (LTT), mis tagab õpilaste ettevalmistuse loodusuurijate ja põnevate eksperimentide ringitööks, veel antakse algteadmisi programmeerimise aluste kohta, õpitakse vormistama õigesti laboratoorseid töid, otsitakse suhtelisi vigu ja tutvustatakse matemaatilise statistika põhiprogramme.