Kitarriõpe

Kitarriõppes on eelisjärjekorras õpilased, kes jätkavad eelmisel või eelmistel aastatel alustatud pilliõpingut. Loomulikult võetakse kitarriõppesse ka algajaid, nemad õpivad mängima lihtsamaid laule, häälestama kitarri, omandavad õige mänguasendi ja olulisemad mängutehnikad, arendavad üldist musikaalsust ja rütmitunnet, õpivad tundma noote, heliredelit ja akorde kitarril, süvendavad huvi kitarrimuusika vastu.                                      Võimalikud on järgmised õppevormid:

v  Individuaalõpe: õpilasele koostatakse võimetele vastav isiklik õppeplaan tema muusikaliste eelistuste põhjal.

v  Paarisõpe: sobib hästi juhul, kui pilli soovivad õppida samas vanuses sõbrad või laps koos lapsevanemaga.

v  Rühmaõpe: 3–5 ühesuguse vanuse ja tasemega õpilast rühmas. Õpe toimub kindla õppekava alusel. Oluline on iga päev vähemalt 15 minutit harjutada, et ei tekiks rühmast mahajäämist.

OSALEJAD: alates 7.eluaastast

ÕPPETASU:

Individuaalõpe (1 tund nädalas) -40 eurot/kuu

 Individuaalõpe (2 tundi nädalas) -70 eurot/kuu

Individuaaltund - 13,50/ tund

TUNNID TOIMUVAD :

Õpetajaga kokkuleppel

KLASSIRUUM: 301

ÕPETAJA: 

A. Peljovin, T. Lepnurm

2ada065f-1492940972-814-e.jpg

 

Viimati muudetud: 08.05.2019