17.02.2012

Euroopa töö- ja karjäärimess 9. märtsil 2012

EURES Eesti korraldab koostöös Tallinna Ülikooliga Euroopa Komisjoni Youth@Work (Noored tööl) kampaania raames 9. märtsil 2012 Euroopa töö-ja karjäärimessi. Oodatud on kõik inimesed, kellel soov töötada Euroopas. Töömess toimub Tallinna Ülikooli aatriumis (Narva mnt 25/Uus-Sadama 5) ning on avatud kõigile huvilistele kella 11.00 kuni 17.00. Messil osalemine on tasuta.

Youth@Work http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=982&langId=et  algatuse eesmärk on

  • julgustada noori taotlema Euroopa Liidu toetust välismaal õppimiseks või koolitamiseks; 
  • aidata noortel leida tööd väikeettevõtetes ning saada kiiresti kogemusi ja oskusi;
  • jagada noortele teavet olemasolevatest vahenditest, mis aitavad neil saada füüsilisest isikust ettevõtjaks või luua oma ettevõte.

Miks keskendub Eures noortele?

•  22%  Eesti rahvastikust moodustavad noored  vanuses 15 - 29 aastat ning nad on majanduse seisukohast väga olulised;
•  Tänavu jaanuaris oli Töötukassa andmetel Eestis registreeritud üle 7000 töötut noort  vanuses 16 -24 aastat.

Noorel välisriiki tööle suundujal on väga oluline teada kõiki võimalusi, mida talle võivad pakkuda Euroopa ja noorteorganisatsioonid, kes ühel või teisel määral puutuvad kokku inimeste toetamisega võõrsile õppima, tööle või muul moel kogemust omandama asumisel.

Messil osalevad tööandjad nii Euroopast kui Eestist, kohapeal saab tutvuda erinevate tööpakkumistega üle Euroopa. 
Infot ja ettekandeid ettevõtluse alustamiseks Euroopas ja karjääri planeerimiseks.
Nõu annavad ja küsimustele vastavad Tallinna Ülikooli karjäärinõustajad, Eesti Töötukassa karjääriinfo spetsialistid  ja EURES (European Employment Services) nõustajad Eestist ja erinevatest Euroopa riikidest.
Huvilistel on messil võimalus kohtuda õpirändevõrgustiku esindajatega www.valiskogemus.ee, kes pakuvad infot praktika, vabatahtliku töö ja õppimise võimaluste kohta Euroopas.
Kohapeal toimuvad erinevad ettekanded ja loengud.

Nõustamist tööotsimisel ja karjääri arendamisel saavad ka erivajadusega inimesed. Ligipääs tagatud ka puuetega messi külastajatele.

Informatsiooni toimuvast üritusest saab Eesti EURES koduleheküljelt www.eures.ee  ning telefonidel 15501, 6679 790 ja 6679 791.

Taustainfo: EURES (European Employment Services) on 1993. aastal loodud töövahenduse võrgustik, mis toetab töötajate vaba liikumist Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikides. EURES pakub teavet vabadest töökohtadest, tööalast nõustamist ning tööjõu värbamise teenuseid üle kogu Euroopa. Liikmesriikide tööturuasutustes või EURES võrgustiku partnerorganisatsioonides töötab üle 850 EURES nõustaja. Euroopa tööalase liikuvuse  portaalis http://eures.europa.eu on praegu üle 1,3 miljoni tööpakkumise, oma CV on seal avaldanud umbes 800 000 tööotsijat ning portaali kasutajaks registreerunud üle 26 000 tööandja. Eestis koordineerib EURES tegevusi Eesti Töötukassa.

Lisateavet EURES võrgustikust saab kodulehtedelt http://eures.europa.eu, www.eures.ee, www.tootukassa.ee ning kõigist töötukassa esindustest.