19.04.2018

Lasnamäelased soovivad uude asukohta toimivat turgu

Täna tutvustas Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva turu küsitluse tulemusi, mille kohaselt pea 70% vastanutest leiab, et linnaosa vajab turgu, kuid soovivad sellele uut asukohta.

Pea 80% vastanutest leidis, et Lasnamäe turg peaks asuma teises kohas. „Kõige enam sooviti turgu Laagna ja Mustakivi piirkonda, kus asuvad ka praegused tõmbekeskused,“ selgitas Jufereva.

„Lasnamäelased andsid selge signaali, et nad tegelikult soovivad uusi kaubandusvõimalusi ja puudu on just turust. Linnaosa valitsus omalt poolt asub uurima selle praktilise teostamise võimalusi, jälgides enne kõike sobilikku asupaika, ligipääsu võimalusi ja vabalt kasutatava maa olemasolu,“ kinnitas Jufereva.

Praegust Lasnamäe turgu ei külasta üle 40% vastanutest ning üle 20% vastanutest külastab seda harvemini kui kord kuus. Põhjused, miks Lasnamäe turgu ei külastata on peamiselt halb asukoht, halb transpordi ühendus ning väike kaubavalik. „Lasnamäe turu algusaegadel oli kaubavalik märkimisväärselt suurem, kuid külastajate arvu langedes vähenes ka kauplejate huvi,“ sõnas Jufereva.

Küsitlusest tuli välja, et kõige enam külastavad lasnamäelased Keskturgu. „Uuring andis kinnituse, et lasnamäelased hangivad turutooteid teistelt turgudelt, lisaks külastatakse ka linnaosa miniturge, mis asuvad tõmbekeskuste lähedal,“ rääkis Jufereva.

Küsitlus viidi läbi 12.03-06.04 ning selles osales üle 1000 vastaja.

Uudise rubriigid: