19.02.2019

Mustamäe Szolnoki turu piirkonda hakatakse uueks looma

Tallinna linnavalitsus kehtestab Szolnoki turu järgi tuntud Mustamäe piirkonna detailplaneeringu, mis anab võimaluse rajada alale uued kahekorruselised ärihooned.

„Arendaja plaanib rajada sellele alale endise Szolnoki turuhoone asemele uue nüüdisaegse kaubandushoone ning alale jääva hoonestuse tänapäevase linnaosa osakeskusesse sobiva hoonestusega asendada,“ ütles abilinnapea Andrei Novikov.

E. Vilde tee, Mustamäe tee, Keskuse tänava ja Ehitajate tee vahelises kvartalis asuva 1,27 ha suuruse ala detailplaneering annab võimaluse ehitada planeeringualast moodustatavatele kruntidele kolm kahekorruselist ärihoonet, lisaks kavandatakse alale kaks ärimaa krunti planeeritud ärihoonete teenindamiseks, üks tootmismaa krunt trafoalajaamale ja kaks üldkasutatava maa krunti. Lisaks ärihoonete teenindamiseks tarvilikele parkimiskohtadele on alale planeeritud täiendavad parkimiskohad piirkonna elanikele ja Tallinna Männi Lasteaia külalistele.

Lähiala ümbrus on hoonestatud korruselamute ja ühiskondlike ehitistega. Lisaks on lähiümbruses üldkasutatavad maa-alad, kus leidub hoonete vahelistel aladel heas seisundis ja dekoratiivset kõrghaljastust. Detailplaneering on kooskõlas Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga.

 

 

Uudise rubriigid: