14.11.2018

Viru tn 26 müügikioskite nr 9, 10, 11 ja 12 kasutusse andmiseks korraldatud suulise enampakkumise tulemuste kinnitamine

Tallinna Turud direktori 14.11.2018 käskkiri nr TT1-1/42 Viru tn 26 müügikioskite nr 9, 10, 11 ja 12 kasutusse andmiseks korraldatud suulise enampakkumise tulemuste kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ § 37 lg-te 1 ja 3 ning § 39, Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr 133 „Tallinna Turgude põhimäärus“ § 3 lg 1 ja lg 2 p 4 ning § 4 lg 1 ja Tallinna Turgude direktori 22. oktoobri 2018 käskkirjaga nr TT1-1/38 moodustatud enampakkumise pakkumiskomisjoni 6. novembri 2018 protokolli nr TT1-2/4 alusel ning kooskõlas Tallinna Ettevõtlusameti juhataja 15. oktoobri 2018 käskkirjaga nr 1-3/41

1. Kinnitada aadressil Viru tn 26, Tallinn asuva lillemüügipaviljoni müügikioski nr 9 kasutusse andmiseks korraldatud suulise enampakkumise tulemused ja tunnistada enampakkumise võitjaks kõige kõrgema pakkumise teinud osaleja Lilleturg Osaühing (registrikood 14599294) järgmistel tingimustel:

1.1 äriruumi üldpind 10,5 m2;

1.2 äriruumi kasutusotstarve – lillede jaemüük;

1.3 äriruum antakse kasutusse kolmeks aastaks;

1.4 äriruumi üürihind on 2400 eurot kalendrikuus, millele lisandub käibemaks;

1.5 üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku poolt kasutatava äriruumi suurusega.

2. Kinnitada aadressil Viru tn 26, Tallinn asuva lillemüügipaviljoni müügikioski nr 10 kasutusse andmiseks korraldatud suulise enampakkumise tulemused ja tunnistada võitjaks kõige kõrgema pakkumise teinud osaleja VALMERIA LILLED OÜ (registrikood 14597183) järgmistel tingimustel:

2.1 äriruumi üldpind 10,5 m2;

2.2 äriruumi kasutusotstarve – lillede jaemüük;

2.3 äriruum antakse kasutusse kolmeks aastaks;

2.4 äriruumi üürihind on 2400 eurot kalendrikuus, millele lisandub käibemaks;

2.5 üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku poolt kasutatava äriruumi suurusega.

3. Kinnitada aadressil Viru tn 26, Tallinn asuva lillemüügipaviljoni müügikioski nr 11 kasutusse andmiseks korraldatud suulise enampakkumise tulemused ja tunnistada võitjaks kõige kõrgema pakkumise teinud osaleja Runa OÜ (registrikood 14474428) järgmistel tingimustel:

3.1 äriruumi üldpind 10,5 m2;

3.2 äriruumi kasutusotstarve – lillede jaemüük;

3.3 äriruum antakse kasutusse kolmeks aastaks;

3.4 äriruumi üürihind on 2000 eurot kalendrikuus, millele lisandub käibemaks;

3.5 üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku poolt kasutatava äriruumi suurusega.

4. Kinnitada aadressil Viru tn 26, Tallinn asuva lillemüügipaviljoni müügikioski nr 12 kasutusse andmiseks korraldatud suulise enampakkumise tulemused ja tunnistada võitjaks kõige kõrgema pakkumise teinud osaleja Marleen Lilled OÜ (registrikood 14421805) järgmistel tingimustel:

4.1 äriruumi üldpind 10,5 m2;

4.2 äriruumi kasutusotstarve – lillede jaemüük;

4.3 äriruum antakse kasutusse kolmeks aastaks;

4.4 äriruumi üürihind on 2000 eurot kalendrikuus, millele lisandub käibemaks;

4.5 üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku poolt kasutatava äriruumi suurusega.

5. Teha käskkiri teatavaks kõikidele enampakkumisel osalejatele elektrooniliselt enampakkumise korraldajale esitatud e-posti aadressil ning avalikustada Tallinna Turgude veebilehel. Käskkiri jõustub veebilehel avalikustamisest.

6. Esitada käskkiri Tallinna Ettevõtlusametile vara kasutusse andmise otsustamiseks.

7. Käskkirja peale on õigus Tallinna Turgude kaudu (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) esitada vaie Tallinna Ettevõtlusametile või kaebus Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.

Tallinna Turud direktori 14.11.2018 käskkiri nr TT1-1/42

Uudise rubriigid: