27.02.2018

Lauri Laats:on mõtlematu siduda kõik oma kavatsused Euroopa Liidu rahalaevadega, riik peab ise kodanikke aitama

Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats saatis ettevõtlusministrile Urve Palole avaliku kirja küsimusega KredExi rekonstrueerimistoetuste rahalise seisukorra ja taotluste vastuvõtu alguse kohta. "Lühidalt võib vastuse kokku võtta nii: enne 2020. aastat pole korteriühistutel mõtet KredExi rekonstrueerimistoetusega oma plaane tehes arvestada ega ole ka kindlust, mis juhtub peale 2020. aastat," ütleb Laats.


KredEx peatas korteriühistute rekonstrueerimise toetuse taotluste vastuvõtu alates 23.09.2017, kuna Euroopa Liidu käesoleva eelarveperioodi struktuurifondide rahalised vahendid kogusummas 102 miljonit eurot on taotlustega kaetud. 2018. aasta alguses on Mustamäe KÜ-d teadmatuses, kas rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõtt on peatatud või hoopis lõpetatud, kuna rahad ongi otsas.  

Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats saatis ettevõtlusministrile Urve Palole avaliku kirja küsimusega KredExi rekonstrueerimistoetuste rahalise seisukorra ja taotluste vastuvõtu alguse kohta

Linnaosavanema küsimusele reageeriti kiiresti, peaministri nõunik Riho Kangur uuris probleemi isiklikult ja edastas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vastuse linnaosa vanemale Lauri Laatsile täismahus.

"Lühidalt võiks vastuses sisalduva kokku võtta nii: enne 2020. aastat pole korteriühistutel mõtet KredExi rekonstrueerimistoetusega oma plaane tehes arvestada ega ole ka kindlust, mis juhtub peale 2020. aastat," ütleb Laats. "Toetusteks ette nähtud 102 mln eurot on otsas. Ja kus pole, ega sealt ei võta surm ka, seda teadis ju juba vanarahvas."

"Mõistlik inimene saab aga teha siit ainult ühe järelduse: on absoluutselt mõtlematu siduda kõik oma kavatsused Euroopa Liidu rahalaevadega!" räägib Laats."Meie 100-aastane Eesti riik peab suutma oma kodanikke ise aidata! See tähendab, et me peame leidma muud meetmed ja vahendid toetamaks järjepidevalt meie korteriühistuid, kes kannavad hoolt ühe tähtsama valdkonna eest riigis – inimeste kodude eest. Kui me seda ei oska väärtustada, mida siis veel?"

"Minu arust on siin mõtlemisainest nii majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, vabariigi valitsusele kui meile kõigile!"  ütleb ta.   
 

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI VASTUS Mustamäe linnaosa vanema Lauri Laatsi avalikule kirjale 7.02.2018    

Vastavalt majandus- ja taristuministri 20.03.2015 määrusele nr 23 peatatakse taotluste vastuvõtmine eelarve lõppemisel. See informatsioon avaldati ka KredExi kodulehel. Samuti on alates käesoleva aasta juulikuust avaldatud KredExi kodulehel laekunud taotluste statistikat koos eelarve mahuga. Käesoleva EL struktuurtoetuste programmi periood lõppeb 2020. aastal ja meetme elluviimiseks otsustati eraldada 102 miljonit eurot.
Kortermajade rekonstrueerimistoetust annab KredEx teist Euroopa Liidu eelarveperioodi järjest. Eelmine toetusperiood oli aastatel 2010–2014 ning kokku sai toetust 663 kortermaja. Uus eelarve periood algas 2014. aastal ja ühistute taotlemisaktiivsus oli pikka aega võrdlemisi madal. Kuni selle aasta sügiseni, mil ainuüksi septembrikuus laekus KredExile 55 taotlust. Seda on sama palju, kui eelmise eelarve perioodi viimasel aastal kokku. Võttes arvesse eelmise perioodi kogemust, oli KredExil väga keeruline prognoosida säärast taotluste esitamise aktiivsuse kasvu.

Käesoleva eelarveperioodi vahenditest on tänaseks KredEx välja maksnud 23%, mis tähendab, et rekonstrueerimistööd kestavad selle programmi raames veel kahel järgneval aastal, s.o 2018–2019, ja väljamakseid teostatakse vastavalt tööde valmimisele. Ehk järgmisel ja ülejärgmisel aastal tuleb rekonstrueerimisturule 80 miljonit eurot, mida on märkimisväärselt rohkem kui on ehitusturu absorbeerimisvõime.

Sellega on loodud olukord, kus kasutame EL struktuurivahendite võimalusi ebaefektiivselt ja loovutame osa potentsiaalselt tekkivast lisandväärtusest ja arengulisest efektist, mis selle rahastamise toel tekkida võiks. Kui rahastamine toimub üle absorbeerimisvõime, on selle tulemuseks remondi- ja rekonstrueerimishinna tõus.

Tuleb silmas pidada, et viimase kahe aasta jooksul laekunud taotluste mahust nähtub, et on alustatud ja alustatakse kokku 400 korterielamu tervikrekonstrueerimist. Nii projekteerimis- kui ka ehitustööde teostamise järjekorrad on olnud pikad, kuna ettevõtteid, kes on spetsialiseerunud korterelamute rekonstrueerimisele, ei ole palju ning võrreldes hinnapakkumisi, on märgata hinnatõusu, mistõttu meetme jätkamiseni oleks mõistlik jätta vähemalt aastane paus.

Elamumajanduse arendamine tervikuna, sh korterelamute rekonstrueerimine, on oluline valdkond ning ministeerium panustab sellesse igakülgselt. Rahalisi vahendeid on võimalik erinevatesse meetmetesse suunata eelarve piires ning selle jagunemisel tuleb lähtuda riigi laiematest eesmärkidest, sihtgruppide vajadustest ja võimekusest ning meetmete mõjust.

Ühtlasi tegeleme sellega, et hiljemalt 2020. aasta eelarves oleks vahendeid korterelamute rekonstrueerimiseks. Sellisel juhul saab taasalustada taotluste vastuvõtuga."

Uudise rubriigid: