14.09.2018

Arengusuunad ja võimalused

Autor: Grete Šillis, Nõmme linnaosa vanem

Grete Šillis.
Eelmisel sügisel Nõmmele tööle ja elama asudes seadsin endale üheks eesmärgiks tuua siia võimalikult palju investeeringuid, positiivseid algatusi ning arenguid. On objekte, mida nõmmekad on oodanud palju aastaid. Sestap võibki esimeseks töövõiduks pidada suvel vastu võetud eelarvestrateegia dokumenti. Dokument on aluseks nii linna eelarve eelnõu koostamisel kui ka investeeringute kavandamisel, andes seejuures ka ülevaate eelseisva nelja aasta plaanitavatest arengusuundadest ja võimalustest.

Suurem vajadus on arendada pealinna teedevõrku, ajakohastada koolivõrku ning rajada ja rekonstrueerida spordirajatisi ning vaba aja veetmise kohti.

Just koolivõrgu korrastamist ja koolihoonete renoveerimist pean ma üheks oluliseks verstapostiks. Nimelt sai eelarvestrateegiasse kirja nii Nõmme gümnaasiumi spordihoone ehitus kui ka kooli põhikoolihoone remont, samuti on eelarvestrateegias Nurme tänaval asuva Nõmme huvikooli (endise nimega Nõmme noortemaja) ajaloolise hoone renoveerimine.

Suurt rõhku paneme ka tulevikus spordi ja vaba aja veetmise valdkonnale. Nii ehitatakse uusi pallimänguväljakuid. Juba selle aasta lõpuks saab Nõmme endale tagasi kaua oodatud uisuplatsi. Paljud mäletavad, kui uisuplats oli Nõmme turul. Üheskoos asumiseltsidega lepiti eelmisel aastal kokku, et see võiks tulla Nõmme gümnaasiumi juurde. Alustatud on ka kergliiklustee ehitusega Viljandi maantee Valdeku tänava ja Pärnu maantee vahelisel lõigul, mille käigus valmib 2,6 kilomeetri pikkune asfaltkattega tee, kus on mõlemal pool pea meetrilaiused graniitsõelmetest jooksurajad ja neli puhkekohta.

Olgugi et Nõmmel on 36 laste mänguväljakut, on märgilise tähendusega järgmiseks aastaks koguperemänguväljaku rajamine Vabaduse parki. Kuid mängulusti tahavad nautida ka meie lemmikloomad ning nii sai juba mõni nädal tagasi olulist täiendust Pihlaka 12 taga asuv koerte jalutus- ja treeningväljak. Väljakule paigaldati nii suurtele kui ka väikestele koertele mõeldud elemendid.

Ka jaamahoonetes käib endiselt tihe töö. Rahumäe jaamahoone, kus tegutseb väikelastele mõeldud mängujaam, on saanud uue soojustatud põranda koos põrandaküttega, paigaldatud on uus ventilatsioonisüsteem ning restaureeritud hoone välisuks. Kõigis teistes jaamahoonetes planeeritud remonditööd käivad või on need lähiajal plaanis. Oluline on kindlasti ka see, et pingil Nõmme jaamahoone ees – Nõmme Koduloohuviliste Koja algatus – hakkab järgmisest aastast istuma jaamaülema pronkskuju, nagu kavandatud oli.

Need on vaid mõned olulised objektid, mis Nõmmele lähiaastatel tulemas on. Kindlasti ei tähenda eelarvestrateegia vastuvõtmine seda, et töö oleks justkui tehtud ning sellest, mis kirjas pole, me tulevikus ei räägi või selles suunas edasi ei tegutse!

Uudise rubriigid:

Allikas: Nõmme Sõnumid