04.10.2020

5. oktoober on õpetajate päev

5. oktoober on õpetajate päev.

Tuule lasteaias töötab 26 pedagoogi. 20 rühmaõpetajat, 1 liikumisõpetaja, 1 muusikaõpetaja, 2 eesti keele õpetajat, õppealajuhataja ja direktor. Nendest 8 on magistrikraadiga, 5 bakalaureusekraadiga, 8 rakenduskõrgharidusega, 3 kesk- ja kõrghariduse vahelise haridusega ja 2 keskharidusel põhineva keskeriharidusega pedagoogi.
Tuule pedagoogid on oma hariduse saanud Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Tallinna Pedagoogilisest Seminarist (mis liideti Tallinna Ülikooliga), Tartu Õpetajate Seminarist (mis liideti Tartu Ülikooliga) ning Tallinna Meditsiinikoolist.
Tuule õpetajad omavad alushariduse pedagoogi, koolieelse lasteasutuse pedagoogi, mitmekeelse õpikeskkonnaga lasteasutuse õpetaja, koolieelse pedagoogika ja psühholoogia õpetaja, koolieelse kasvatuse metoodiku kutset.
Lisa- või teise erialana on õpetajad omandanud organisatsioonikäitumise, humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis, haridustehnoloogi, klassiõpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, lapsehoidja ja meditsiiniõde kutse.
Lasteaia 215 last ja nende peret aitab veel 11 õpetaja abi ja majandusjuhataja. Kokku töötab lasteaias 38 inimest.
Ilusat õpetajate päeva kogu Tuule lasteaia perele!

Uudise rubriigid: