18.06.2021

Suvune töökorraldus Tuule lasteaias

Alates 28. juunist on lasteaias koondrühmad, kus saavad käia mitme rühma lapsed ning õpetajad vahetuvad graafiku alusel. Suvisel perioodil ei toimu planeeritud õppetegevust.
Koondrühmad on avatud 7:00-18:00. Õhtune valverühm (18:00-19:00) on ainult eelneval kokkuleppel õpetajaga.
Igal rühmal on välisuksel nimeline uksekell ja oma rühma õpetaja saab veel enne rühma puhkust selgitada, kus suve koondrühm asub.
Koondrühmadesse võib tulla kohati päris palju lapsi, seega kui on võimalik lapsel perega puhata, siis me väga soovitame seda.
28. - 30. juuni on koondrühmad järgmiselt:
SÕIMERÜHMAD
Lõunatuule ruumides on Lõunatuule ja Tuuleselli lapsed
Meretuule ruumides on Meretuule ja Tuulepalli lapsed
AIARÜHMAD
Tuuleratta rühma ruumides on Tuuleratta, Tuulelohe, Tuuleveski ja Tuuletrolli lapsed
Tuuleratta rühm on nendel kolmel päeval erandkorras avatud 7:30-18:00
Tuulelipp rühma ruumides on Tuulelipu, Tuulepesa ja Tuulelaeva lapsed.
 
1. - 16. juuli on Tuule lasteaed suletud ning asenduslasteaiaks on avalduse esitanud lastele Paekaare lasteaed. Neile tuleb veel eraldi info.
 
18. juuli – 15. august on Tuule lasteaias edasi koondrühmad, kus saavad käia mitme rühma lapsed ning õpetajad vahetuvad graafiku alusel. Suvisel perioodil ei toimu planeeritud õppetegevust.
SÕIMERÜHMAD
Lõunatuule ruumides on Lõunatuule ja Tuuleselli lapsed
Meretulle ruumides on Meretuule ja Tuulepalli lapsed
AIARÜHMAD
Tuulelipp rühma ruumides on Tuulelipp, Tuulelaev, Tuulepesa
Tuulepesa rühma ruumides on Tuuletroll, Tuuleveski, Tuulelohe ja Tuuleratas
Tuuleratta ruumides on Paekaare lasteaia suverühm
 
Alates 16. augustist on kõik rühmad tagasi oma rühmaruumides.
 
  • Koondrühmade perioodil ei toimu rattapäevi.
  • Kooliminejatel palume kindlasti esitada lahkumise avaldus enne lasteaiast lahkumist.
  • 3-aastased lapsed saavad oma uude aiarühma koos oma uute õpetajatega minna alates 16. augustist, selle kohta tuleb veel täpsemat infot eraldi.
  • Suvel on oluline, et lapsel oleks päikesekaitseks ka mingisugune peakate olemas.
 
Oluline on silmas pidada, et ka lapsel on õigus puhkusele ja jõudeajale (Lapse õiguste konventsioon), sest pikk õppeaasta on seljataga. Selleks on lapsevanemate toetuseks Puhkuseseaduse § 16. Puhkuse andmine töötajale sobival ajal
 Töötaja soovitud ajal on tööandja kohustatud andma puhkust:
 3) vanemale, kes kasvatab kuni 7-aastast last;
 
Soovime lasteaia poolt kõigile toredat suve!
 

Uudise rubriigid: